Tillgänglighetsutlåtande för strukturfonder.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande berättar vi hur vi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster på arbets- och näringsministeriets webbplats strukturfonder.fi, vilka brister det finns i tillgängligheten till webbplatsen och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblemen. Vi beaktar tillgängligheten när vi utvecklar tjänsten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen strukturfonder.fi uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1). I tillgängligheten till webbsidorna finns dock fortfarande vissa brister. De centrala bristerna beskrivs närmare nedan.

Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet i januari 2022, i samband med att webbplatsen förnyades. Brister som konstaterades har korrigerats. Vi beaktar tillgängligheten alltid när nya egenskaper utvecklas. Dessutom följer vi upp tjänstens tillgänglighet regelbundet bland annat genom hjälpprogram och åtgärdar de brister som har konstaterats i tillgängligheten till de olika innehållen.

Vi uppmanar också tjänstemännen inom organisationen att beakta tillgänglighetskraven i sitt arbete.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post på (kirjaamo.tem(at)gov.fi). Vi skickar materialet till dig i tillgängligt format.

Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten

Webbtjänsten är ännu inte tillgänglig till följande delar.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga
 

Rubriknivåer

Ordningen på sidornas rubriker är fel på vissa sidor. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. (WCAG 1.3.1).

Inbäddningar

På webbplatsen finns vissa inbäddningar som förts in från sociala medier eller någon annanstans och där finns brister när det gäller länkar som skiljer sig från brödtexten och textens kontrast i förhållande till bakgrundsfärgen. (WCAG 2.1).

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Det gäller

  • utomstående aktörers innehåll som publicerats i tjänsten och inte har producerats och inte heller finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören.

Sociala medier

Tillgänglighetskraven har beaktats i arbets- och näringsministeriets innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020. Det visuella och audiovisuella material som härstammar från tiden före detta innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. textningar och textalternativ).

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?


Vårt mål är att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan kontakta oss per e-post på kirjaamo.tem(at)gov.fi. Berätta på vilken sida du upptäckt ett problem och beskriv det så noggrant som möjligt.

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tillgänglighetskrav-webbtjänsten
webbtillganglighet(a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000


Utlåtandet är upprättat den 25 januari 2022.