Hoppa till innehåll

Västra Finland: Skyddsnät för de ungas framtid -utlysningar i Mellersta Österbotten, Birkaland och Österbotten

Utgivningsdatum 29.4.2024 9.30
Pressmeddelande
Skyddsnät för de ungas framtid, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, ett foto där en hand tar tag i en hand EU flagga med text medfinacieras av Europeiska Unionen.

Mellersta Finlands NTM-central har öppnat utlysningsomgången för utvecklingsprojektet ESF+, Skyddsnät för de ungas framtid, och utlysningen pågår till och med den 16.9.2024. Detta är ansökningsomgången för projekt inom insatsområde 5 ”Ett Finland för sociala innovationer”, särskilt mål 5.1. Ett informationstillfälle är 28.5.2024 kl. 12–14.30.

Syftet är att förbättra ungdomars och familjers välbefinnande genom att tillhandahålla mer funktionella service- och stödjande ekosystemtjänster för att underlätta vardagen. Nya lösningar hittas genom att arbeta tillsammans med aktörer inom barnskydd, ungdomar, familjer och intressenter. 

Utvecklingspaketet består av ett nationellt samordningsprojekt och de nu utlysta regionala eller överstatliga utvecklingsprojekten. Målet är att de tillsammans bildar en helhet för utveckling som gör att det finländska barnskyddet utvecklas till att bli bättre samt mer socialt och ekonomiskt hållbart.

Läs mer och anmäl dig på informationstillfälle (presmeddelande 2.4.2024, på finska)

Läs mer om utlysningen, dess mål och prioriteringar (EURA2021-systemet)

Kontakta oss

Vid behov kommer ytterligare information att tillhandahållas av finansexperterna

Minna Koivukangas, tfn 0295 022 762 
Anna Jaurakkajärvi, tfn 0295 024 129 
Piia Tarnanen, tfn 0295 036 019

E-postadresserna har formatet fö[email protected] 

Västra Finland