Hoppa till innehåll

Utlysningarna av finansiering gällande Innostädernas ekosystemavtal har öppnats

Utgivningsdatum 12.5.2022 13.38 | Publicerad på svenska 17.5.2022 kl. 8.42

Innoverande städer och samhällen, kortare Innostäder, påskyndar innovationer som främjar koldioxidsnålhet, digitala teknologier och välfärd.  

En central del i helheten Innostäder är utvecklingsprojekt i enlighet med ekosystemavtal och i fråga om dem har utlysningen av finansiering öppnats.   Utlysningen gäller varje Innostadsregions egna projektansökningar och ansökningar om projekt med ledningsansvar som förenar städerna.  

I maj öppnas utlysningen av projektstöd enligt ekosystemavtal och stöd för projekt med ledningsansvar i Joensuu, Jyväskylä, Kajana (inkl. Sotkamo), Lahtis, S:t Michel, Villmanstrand (inkl. Imatra), Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Utlysningarna i Kuopio och Rovaniemi öppnas senare på sommaren.  Utlysningarna i huvudstadsregionen och Karleby öppnas på hösten.

 

1. Ansökningar enligt ekosystemavtal

 

Finska staten och 16 stadsregioner ingick år 2021 ekosystemavtal som stärker innovationsverksamheten.  I år finns för utdelning nationellt 21 miljoner euro.  Innostäderna beslutar om projekten som ska finansieras och finansieringen beviljas av landskapsförbundet.

Utlysningarna för stadsregionerna som ingått ekosystemavtal finns på sidan för utlysningsannonser och i Eura under ”Hållbar stadsutveckling och [stadens namn] ekosystemavtal – Kestävä kaupunkikehittäminen ja [kaupungin nimi] ekosysteemisopimus.”

Utlysningar av projektstöd på EURA2021.fi-webbsidorna.
 

 2. Ansökan om projekt med ledningsansvar
 

Syftet med projekt med ledningsansvar är att förena ömsesidigt kompletterande kompetens i olika regioner, effektivera lärande av varandra och möjliggöra uppkomsten av internationellt intressanta helheter. Temana för projekten med ledningsansvar kommer från ekosystemavtalen.

Projekten med ledningsansvar förväntas förena kompetens från minst tre stadsregioner.  Den utlysta finansieringen uppgår till sammanlagt 2 miljoner euro.   Om du är intresserad av att ansöka, ta kontakt med kontaktpersonen i din stad för att försäkra dig om att finansiering är möjlig, se länk nedan.  Birkalands förbund ansvarar för utlysningen i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

EURA 2021: Utlysning av projekt med ledningsansvar 

Utlysningsinfomaterial: Innostädernas projekt med ledningsansvar (ERUF) – Birkalands förbund

EU, staten och städerna finansierar tillsammans förverkligandet av avtalen.  För avtalsenliga projekt allokeras EU:s finansiering för hållbar stadsutveckling ur programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.  Merparten av finansieringen utgörs av ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling, som under programperioden uppgår till totalt cirka 140 miljoner euro.

Innostäder skapar världens bäst fungerande försöks- och innovationsmiljö före år 2030! Innostäder förenar två utvecklingsinstrument, städernas ekosystemavtal och det nationella nätverket för innovationer och kompetens.


Ytterligare upplysningar:
Utvecklingschef Riina Pulkkinen, [email protected], tfn  040 708 0178
Hållbar stadsutveckling | Strukturfonder
Prenumerera på nyhetsbrevet (på finska).