Hoppa till innehåll

Östra Finland sätter även Ilkka Herola i rörelse

Utgivningsdatum 14.10.2022 16.50
Pressmeddelande
Eurooppa alueellani -kierroksen pyöräilysatula. Cyklistandel under rundturen Europa i mitt område.

I tidningarna i Östra Finland, i nyhetsflödet i sociala medier och i stadens infoskärmar har det under september förts en reklamkampanj under rubriken ”Östra Finland sätter i rörelse på ett hållbart sätt” med flera betydelser. Det handlar om informationsinitiativet EU i min region för att lyfta fram EU-insatser för regionerna i Europa. Mellan 2021 och 2023 lanseras närmare 40 sådana kampanjer i åtta fokusländer. Förutom Finland deltar Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Portugal, Bulgarien och Rumänien.

I kampanjerna presenteras sådana idéer och initiativ som EU möjliggör och som har betydelse på lokal nivå. Som gemensam nämnare i östra Finland fann man hållbar rörlighet.

 
I mitten av september ordnades ett evenemang för allmänheten på Riihisaari, som är belägen utanför Olofsborg. Vid evenemanget presenterades de EU-finansierade stjärnprojekt som valts ut för kampanjen i Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen.

 
Vilkku-fillarit är Nordens första, helt eldrivna och stationsfria stadscykelsystem. Det togs i bruk i Kuopio i maj 2019. På drygt tre år har man med de samanvända Vilkku-fillarit, som för närvarande uppgår till totalt 350 stycken, cyklat sammanlagt tre miljoner kilometer. 

– Det är en enorm mängd. Tack vare Vilkku har ganska många Kuopiobor fått en personlig känsla av den emellanåt i viss mån kritiserade EU-finansieringen, upplyste Jari Sihvonen, kommunikationsexpert vid Norra Savolax förbund.

Projektet Luonto-Saimaa ämnar göra Saimen till ett riksomfattande mål för hållbar och ansvarsfull naturturism. Målet är att öka antalet turister i Saimen och Nyslottsregionen samt att förlänga besökarnas vistelse. Saimenregionen utvecklas till den internationellt mest kända koncentrationen av natur-, kultur- och välfärdsturism i Finland, där man särskilt koncentrerar sig på att förbättra kundupplevelsen.
 
Luonto-Saimaa genomförs huvudsakligen av Savonlinnan Hankekehitys. Delgenomförare är Forststyrelsens naturtjänster och Savonlinnan Seudun Matkailu.
 
Från Norra Karelen har Karelianpolut lyfts fram i rampljuset. De nya och välskyltade terrängcykel och stiglöpningsbanorna i Kides, Tohmajärvi och Rääkkylä är en ny upplevelse också för Ilkka Herola, silvermedaljist i kombinerad skidåkning.
 
– Man måste vara tacksam för den finländska naturen och dess nästan ändlösa exploateringsmöjligheter. Fina och väl underhållna terrängbanor tar inte slut. Karelianpolut erbjuder en fin variation till de inhemska landskapen kring Puijo. Här i östra Finland har man med stöd från EU byggt friluftsleder för alla slags ändamål och för att njuta av naturen, berömde Herola i sitt inlägg i sociala medier efter sin testrunda.

Text: Jari Sihvonen
Foto: Ilkka Herola ja Jari Sihvonen
 

Östra Finland