Hoppa till innehåll

Beslut som gäller ansökan om projektfinansiering ur ERUF och ESF+ kan fattas i systemet EURA 2021

Utgivningsdatum 21.3.2023 16.47
Nyhet
Puun oksa, josta kasvaa pieni verso.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden och Livsmedelsverket kan nu fatta stödbeslut som gäller ansökan om projektfinansiering ur ERUF och ESF+ för projekt som genomförs av en enda aktör. I informationssystemet finns drygt 1 700 ansökningar om sammanlagt cirka 413 miljoner euro i understöd. Beslut som gäller understöd som beviljas ur ERUF för utvecklande av företag och för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö har kunnat fattas sedan hösten 2022.

Förskott (30 %) har redan kunnat betalas till alla som har ansökt om förskott och fått ett positivt stödbeslut. Över 10 miljoner euro har betalats i förskott hittills. Understöd börjar betalas ut stegvis från och med juni. I sin helhet genomförs utbetalningen före utgången av året. Ministeriet anser det vara beklagligt att utbetalningen fördröjs och strävar efter att säkerställa att utvecklingen av systemet EURA 2021 framskrider i syfte att få igång utbetalningen av stödet.

Ansökningar om projektfinansiering ur Fonden för en rättvis omställning (FRO) har redan utlysts. Landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna kan fatta stödbeslut som gäller dessa ansökningar i systemet EURA 2021 senare under våren. 

Följ den uppdaterbara tidtabellen för ibruktagandet av systemet EURA 2021 på webbplatsen EURA 2021 Vanliga frågor.

Nyhet på arbets- och näringsministeriets webbplats

Foto: Ilari Pousi