Strukturfonder i Östra Finland

På denna sida finns information om aktuella ärenden kring strukturfonderna, såsom hur man ansöker om finansiering och evenemang i Östra Finland under EU:s regional- och strukturpolitiska programperiod 2021–2027. 

Östra Finland består av tre landskap: Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.
Tilldelningen av finansiering styrs av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Programmet innehåller åtgärder från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för rättvis omställning (JTF).

I Östra Finland svarar fyra finansierande myndigheter för beviljande av regional- och strukturpolitisk finansiering:
•    Södra Savolax landskapsförbund
•    Norra Savolax förbund
•    Norra Karelens landskapsförbund
•    Södra Savolax NTM-central.

Södra Savolax NTM-central beviljar stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för rättvis omställning (JTF). 
Landskapsförbunden beviljar stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för rättvis omställning (JTF).

Webbplatsen uppdateras. Avsikten är att den information som saknas fås på sidorna så snart som möjligt.

Ansökningstider