Strukturfonder i Östra Finland

På denna sida finns information om aktuella ärenden kring strukturfonderna, såsom hur man ansöker om finansiering och evenemang i Östra Finland under EU:s regional- och strukturpolitiska programperiod 2021–2027. 

Östra Finland består av tre landskap: Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.
Tilldelningen av finansiering styrs av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Programmet innehåller åtgärder från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för rättvis omställning (JTF).

I Östra Finland svarar fyra finansierande myndigheter för beviljande av regional- och strukturpolitisk finansiering:
•    Södra Savolax landskapsförbund
•    Norra Savolax förbund
•    Norra Karelens landskapsförbund
•    Södra Savolax NTM-central.

Södra Savolax NTM-central beviljar stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för rättvis omställning (JTF). 
Landskapsförbunden beviljar stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för rättvis omställning (JTF).

Ansökningstider