Hoppa till innehåll

Youpret Oy internationaliseras (Östra Finland)

Utgivningsdatum 18.11.2022 10.29
Nyhet
Två kvinnor som småpratar medan de sitter i soffan.

Målet för Youpret Oy, som erbjuder företag och organisationer professionella tolkar, är att internationaliseras och att verka inom flera olika marknader som en leverantör av teknologi inom tolkningstjänster och som en marknadsplattform. För att uppnå resultatet planerade Youpret ett utvecklingsprojekt och ansökte om och fick finansiering från NTM-centralen.

Youpret Oy betjänar företag och organisationer vars arbetstagare behöver hjälp från professionella tolkar. Företaget kombinerar alla tolkningsformer i en tjänstehelhet där ett intelligent och automatiserat system tar hand om valet av tolk, rapportering och behandling av fakturering för kundens räkning. Tolkar på över 80 olika språk finns tillgängliga genom företaget.
​​​​​​​

Hymyilevä nainen tietokoneen äärellä ja taustalla muita tietokoneen äärellä olevia työntekijöitä.  
 

Snabbare internationalisering genom ett utvecklingsprojekt

Youprets långsiktiga mål är att verka inom flera olika marknader och länder som en leverantör av teknologi inom tolkningstjänster och som en marknadsplattform. Målet med utvecklingsprojektet var att utföra marknadsundersökningar i Norden och Baltikum och att bygga upp affärsverksamhetens processer till den nivå som internationalisering förutsätter. Efter projektet är teknologin utvecklad av Youpret redo för att affärsverksamheten internationaliseras och den kan användas internationellt som en plattform också för andra aktörer som erbjuder tolkningstjänster.

Genomförandet av projektet fördröjdes när coronaepidemin stängde halva världen. Att genomföra en internationalisering i en situation där resande begränsades kraftigt visade sig vara utmanande. NTM-centralen beviljade projektet en förlängning och företaget har nu genomfört de planerade åtgärderna.

Omsättningen ökar snabbt

För tillfället befinner sig företaget i en kraftfull tillväxtfas. Vid tidpunkten för ansökan var omsättningen under 500 000 euro, när projektet genomfördes fyrdubblades omsättningen och under räkenskapsperioden som avslutades i augusti 2022 var omsättningen 2,2 miljoner euro. Målet är att fördubbla omsättningen under pågående räkenskapsperiod.

Styrelseordförande för Youpret Oy, Teemu Purmonen, konstaterar att NTM-centralens finansiering har haft en betydande inverkan på företagets tillväxt.
- Projektet avslutas i augusti 2023 och för tillfället ser det ut som om vi kommer att nå målen som ställts för projektet, säger Teemu Purmonen

NTM-centralens utvecklingsunderstöd är ett utmärkt verktyg för att utveckla företaget

Företaget har använt flera olika finansieringstjänster för att utveckla verksamheten. Företaget lämnade för egen hand in en ansökan om utvecklingsstöd till NTM-centralen. Enligt Teemu Purmonen var det enkelt att ansöka om finansiering.
​​​​​​​- Jag gjorde ansökan tillsammans med företagets personal. Ansökningsprocessen var tydlig och vi fick många råd från NTM-centralens expert, säger Teemu Purmonen.

För någon som ska ansöka om finansiering råder Teemu Purmonen att förbereda noggrant för ansökan om utvecklingsunderstöd. Detta betyder att det lönar sig att göra affärsverksamhetsplaner och ekonomiska prognoser på förhand. Han ger också rådet att ta in ett utomstående biträde för att upprätta projektplanen om finansieringsriktlinjerna är obekanta.

- NTM-centralens understöd för utveckling av företag är ett utmärkt verktyg. Om man inte själv har erfarenhet av att ansöka om finansiering lönar det sig att använda en utomstående expert, till exempel via NTM-centralens standardiserade konsulttjänster (utvecklingstjänster), summerar Teemu Purmonen.

Ely-keskus.fi och rådgivningstjänster för mer information om utvecklingsunderstödet för företag

Om du som företagare har ett utvecklingsprojekt som ditt företag behöver finansiering för i tankarna lönar det sig att bekanta sig med understödet för utveckling av företag som kan ansökas om från NTM-centralen. Du hittar ytterligare information på NTM-centralernas webbplats ely-keskus.fi > Näringar > Finansiering av företag.

När du undersöker finansieringsmöjligheter och en finansieringskälla för ditt utvecklingsprojekt kan du kontakta vår rådgivningstjänst för finansiering av små och medelstora företag – fråga en sakkunnig om råd. Du kan ringa 0295 024 800 eller ta kontakt via e-post [email protected].

 

Bild: Youpret Oy

Östra Finland