Hoppa till innehåll

Vid det inledande evenemanget för EU:s regional- och strukturpolitiska programperiod firades ett förnybart och kompetent Finland

Utgivningsdatum 19.5.2022 13.46
Ministeri Mika Lintilä ja johtaja Slawomir Tokarski pitelevät Suomen kumppanuussopimusta.

Det inledande evenemanget för EU:s regional- och strukturpolitiska programperiod 2021–2027 och programmet Ett förnybart och kompetent Finland ordnades i Helsingfors den 12 maj 2022. Över 200 personer som arbetar med regionutveckling var på plats i Marina Congress Center. Dessutom följde hundratals tittare tillställningen över nätet.

Minister Mika Lintilä höll öppningstalet. I sitt tal konstaterade han att vi måste vara redo att utmana också oss själva – det beror på oss själva hur vi använder finansieringen för de kommande åren. Vi måste höja vår ambitionsnivå och vända blickarna mot resultat och effekt.

Kommissionen offentliggjorde godkännandet av EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och Finlands partnerskapsöverenskommelse under tillställningen. Det viktiga ögonblicket förevigades av många kameror.

Konferencieren André Chakers energi charmade deltagarna – André var en skicklig talare som också bjöd på överraskningar.

Journalisten Anna-Stiina Nykänen berättade om det lidande och det hopp hon mött i sitt arbete. Alla har ett behov av att bli bemötta och sedda. Enligt Nykänen är det för finländare typiska sättet att dela upplevelsen av gemenskap att sitta stilla i bastun tillsammans eller att dricka en kopp kaffe i tysthet.

Panelisterna landskapsdirektör Mats Brandt, livskraftsdirektör Mervi Nikander, näringsdirektör Kimmo Viljamaa och överdirektör Pasi Patrikainen tog upp Finlands stora regionala skillnader och begrundade hur programmet skulle kunna motverka dem.

Frank Martela, som är docent i välfärdspsykologi, fick åhörarna att bli fundersamma. Inre motivation och autonomi är viktigt för att en människas liv ska förändras. Filosof som han är avslöjade Frank Martela förstås också livets mening. Frank konstaterade att livets mening är att göra sådant som är meningsfullt för en själv på ett sätt som gör en själv meningsfull för andra. Fiffigt, eller hur?

Viivi Ekebom, Valentina Vihonen och Sonja-Wilhelmiina Knaapinen från Vamosnuoret uppmanade beslutsfattarna att lyssna på ungdomarna. Skulle erfarenhetsexperter kunna utnyttjas vid planering av tjänster?

Framtidsforskaren Elina Hiltunen såg på framtiden i ljuset av arbete och kompetensbehov. ”Arbetet förändras, det har det alltid gjort”, sa Elina och konstaterade samtidigt att till exempel bövlarnas yrkeskår till all tur försvunnit för länge sedan.

Professor Jyri Seppälä och verkställande direktör Timo Huhtamäki betraktade cirkulär ekonomi och de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Alla kan göra klimatgärningar – återanvända bruksvaror och använda dem längre, återvinna allt som går och inte skräpa ner. Det finns en enorm affärspotential i utvecklingen av tillämpningar inom cirkulär ekonomi i framtiden.

Foton och videon från evenemanget och talarnas presentationsmaterial finns på evenemangets webbsida.

Text: Maria Laaninen
Foto: Jaana Ahlbäck