Hoppa till innehåll

Västra Finlands kompletterande ESF + REACT-EU ESF-ansökan är öppen 30.3. - 9.5.2022

Utgivningsdatum 30.3.2022 10.28
Hakuaika on nyt, Länsi-Suomen täydentävä ESR ja REACT-EU ESR haku on avoinna 30.3.-9.5.2022.

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en kompletterande projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Syftet med utlysningen är att bevilja den regionala ESF-finansiering för programperioden 2014–2020 samt REACT-EU-finansiering som NTM-centralen ännu förfogar över så fullt ut som möjligt för finansiering av genomförbara ESF-projekt.

 

 

Finansiering att söka

Vid slutet av programperioden varierar situationen beträffande den regionala ESF-finansiering
som NTM-centralen i Mellersta Finland beviljar i de sju landskapen i Västra Finland.

  • I den regionala finansieringsramen för vissa landskap finns det fortfarande kvar ESF-finansiering för prioriterat område 3,4 och 5.
  • I princip finns det i den regionala finansieringsramen för alla landskap fortfarande kvar REACT-EU ESF-finansiering för prioriterat område 9.

Närmare uppgifter om finansieringsmöjligheterna per landskap presenteras i anvisningen för ansökan (pdf)


Projekt som utlysningen omfattar

I denna kompletterande utlysning kan ESF-finansiering beviljas:

  1. Nya projekt som under projekttiden betonar konkreta åtgärder som främjar möjligheterna att komma in på eller stanna kvar på arbetsmarknaden för en målgrupp som valts ut utgående från det regionala behovet. I huvudsak finansieras inte projekt som fokuserar på utveckling av verksamhetsmodeller och/eller byggande av samarbetsnätverk.
  2. På regionala behov grundade snabba och innovativa försöksprojekt som varar högst 12 mån. Finansieringen kan enligt finansiärens övervägande beviljas enligt kostnadsmodellen med engångsersättning (lump sum).
  3. För pågående projekt i form av tilläggsfinansiering (och tilläggstid) för kompletterande delar som ger ett befintligt projekt ett tydligt mervärde.

Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap
(landskapsöverskridande).

Till denna utlysning önskas särskilt projekt som kan svara på de utmaningar och konsekvenser
som coronaviruspandemin (COVID 19) medfört i omgivningen. Det lönar sig också för sökande
att i anslutning till de regionala prioriteringarna ta del av innehållet i respektive regions
återhämtningsplaner.

Urvalskriterier

Se anvisningen för ansökan (pdf)

Inlämning av ansökan

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i systemet EURA 2014

Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in för myndighetsbehandling i EURA 2014-systemet senast 9.5.2022.

Ytterligare information

Mer ingående anvisningar om hur ansökan ska göras upp finns i anvisningen för ansökan (pdf)
punkt 3, som innehåller anvisningar för uppgörande av ansökan. Du får också ytterligare information av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF). Kontaktinformationen finns på webbplatsen ​​​​​​:

https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/ely-keskus

Anvisning för ansökan (pdf)

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 (pdf)

 

Västra Finland