Hoppa till innehåll

Västra Finland: Utlysning för JTF(FRO)-projekt som anknyter sig till de ungas sysselsättning och kompetens öppen till den 11.9.2024

Utgivningsdatum 12.6.2024 12.46
Pressmeddelande
Text i foto: Nu kan man ansöka! FRO (JTF) projekt son anknyter sig till de ungas sysselsättning och kompetens. Södra Österbotten, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Österbotten och Satakunta. Västra Finland. Logo: EU flagga med text Medfinansieras av Europeiska unionen.

Ansökningarna för finansiering har i Västra Finland öppnats för projekt som stöder diversifieringen av försörjningen i områden som avstår från torv och sysselsättningen av de arbetssökande inom branschen. Utlysningen är öppen till och med den 11.9.2024. Ett projektforum relaterat till ansökan kommer att organiseras torsdagen den 15.8.2024 kl. 9.00–10.30 och anmälan till forumet är nu öppen!

För att kompensera de negativa effekterna av den koldioxidsnåla omställningen betonar FRO-åtgärderna diversifiering av näringslivet och sysselsättning av arbetskraften inom branschen. Tyngdpunkten ligger på nya typer av kompetens och nya typer av framtidsutsikter, särskilt för ungdomar. I projekten kan åtgärder genomföras mer omfattande än ur torvbranschens synvinkel, till exempel gällande vilken typ av ny kompetens som behövs i regionen inom områdena för den gröna omställningen. Uppmärksamhet fästs också vid sysselsättningen och kompetensen hos ungdomar i de regioner som drabbas av omställningen. 

Vilken typ av åtgärder kan genomföras i finansierade projekt?

I denna utlysning kan projekt finansieras för att…

 • Utveckla flexibla individuella utbildningsvägar, samt utbildningsmöjligheter som är oberoende av tid och plats
 • Utveckla möjligheter att förvärva nya färdigheter och stödja slutförandet av examina och deras komponenter, främja entreprenörskap och affärskompetens som en del av utbildning och arbetsliv
 • Öka likvärdigheten mellan utbildning i arbetslivet och försök relaterade till utbildning
 • Främja utnyttjandet av mångprofessionella nätverk och tillgång till stöd för personer som riskerar att marginaliseras genom vägledning till utbildning och arbetsmarknaden
 • Rikta stödåtgärder för att främja social delaktighet och förebyggande av marginalisering som en del av stödet till kompetens och sysselsättning samt stöda förbättring av arbets- och funktionsförmågan hos personer som hamnat i en svag ställning på arbetsmarknaden
 • Skapa skräddarsydda arbetsmöjligheter för personer i en speciellt utsatt ställning på arbetsmarknaden 
 • Erbjuda målgruppen experttjänster, kollegialt stöd, skolning och annan gruppverksamhet, som hjälper dem att anpassa sig till situationen och hitta nya lösningar

I vilka landskap kan finansiering sökas?

Finansiering kan sökas i följande landskap:

 • Södra Österbotten 3,724 milj €
 • Mellersta Österbotten 1,237 milj €
 • Mellersta Finland 0,677 milj €
 • Österbotten 0,531 milj €
 • Satakunta 1,304 milj €
 • Landskapsöverskridandel

Ansökan kan göras för projekt med flera genomförare (grupprojekt) samt för landskapsöverskridande projekt.

Ansökan bör svara på verksamhetens prioriteringar på genomförandeområdet som företetts i planerna: JTF-planerna för landskapen i Västra Finland (strukturfonder.fi).

FRO-finansiering kan inte sökas för att utveckla ett enskilt företags verksamhet eller för att organisera sökandens normala verksamhet. Projektet ska utgöra utveckling som skiljer sig från ordinarie verksamhet.

Finansierande myndighet i Västra Finland är NTM-centralen i Mellersta Finland. Ansökan om finansiering görs via EURA 2021-systemet.

Läs om utlysningen och ansök om finansiering

Mer detaljerad information om utlysningen, dess mål och viktningar finns i utlysningen:

Frågor om utlysningen? Välkommen till projektforumet!

Vad allt kan du göra i JTF ESF+-projektet? Hur kan JTF:s ESF+-projekt stödja ungdomars kompetens och sysselsättning i regionen? Kom med för att lyssna och diskutera i projektforumet!

Projektforumet organiseras via Teams torsdagen den 15.8.2024 kl. 9–10.30.

Anmälan till projektforumet är nu öppen:

Anmälningsblankett (webropol.fi) 

Anmälningstiden löper ut onsdagen den 14.8.2024

Projektforumet kommer att hållas på finska, men våra svenskspråkiga finansieringsexperter finns på plats för att besvara dina frågor även på svenska.

Kontakta oss!

Tilläggsinformation ges vid behov av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF): Kontaktinformation (strukturfonder.fi) 

Följ även våra sociala mediekanaler! 

LinkedIn: @Keski-Suomen ELY-keskus
X @elykeskisuomi och @Rakennerahastot
Facebook: @Länsi-Suomen rakennerahastot och @Rakennerahastot

Norra Finland Västra Finland