Hoppa till innehåll

Sport Finlands vision: Finland har bäst forsknings- och businesskompetens inom motion och välbefinnande

Utgivningsdatum 8.9.2023 11.41 | Publicerad på svenska 8.9.2023 kl. 11.46
Pressmeddelande

Jyväskylä, Lahtis och Kuopio har bildat Sport Finland-nätverket, som stärker utnyttjande av data och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

Minskad motion är exempel på ett samhällsproblem som väcker diskussion och som den offentliga sektorn försöker lösa genom samarbete över sektorsgränserna.

En vändning mot en mera hälsosam vardag kan vara möjlig att hitta i data om motion, idrott, hälsa och välbefinnande samt därtill anknuten forsknings- och affärsverksamhetspotential. Jyväskylä, Lahtis och Kuopio har bildat Sport Finland-nätverket, som stärker utnyttjande av data och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom nämnda branscher.

– Sport Finland-städerna förenas av en passionerad vilja att föra det finska kunnandet ut i världen. Avsikten är att öppna marknaden för inhemska företag, så att de får demonstrera sina tjänster. Vi öppnar fönster och skapar förtroendefulla kontakter ute i världen, berättar projektchef Nina Rautiainen från Business Jyväskylä.

Sport Finlands vision: Finland har bäst forsknings- och businesskompetens inom motion och välbefinnande - Innostäder (innokaupungit.fi)

 

Innostäderna fick år 2022 två miljoner euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för överregionala teman med ledningsansvar.  Innostäderna genomför med stöd av EU hållbar stadsutveckling i Finland.  

Sport Finland är ett av Innostädernas sex ledningsansvarsteman. Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete och investeringar. Innostäderna stöder innovationer, tillämpar forskning och experiment.

Innostäderna finns till för att skapa möjligheter för människor, företag och andra organisationer att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer. https://www.innokaupungit.fi/sv/


Fotograf: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Riksomfattande