Hoppa till innehåll

Södra Finlands ESR+-ansökning är nu öppen

Utgivningsdatum 22.2.2023 9.14 | Publicerad på svenska 22.2.2023 kl. 10.30
Pressmeddelande

Vi letar efter nya och framtidsinriktade öppningar för främjandet av sysselsättningen, för att identifiera och utöka kompetensen samt för att stödja längre karriärer. Ansökan för de särskilda målen 4.1 Vägar till arbete och 4.2 Ny kompetens för arbetslivet har nu öppnats.

Målet är att finansiera projekt som stödjer sysselsättning och kompetensutveckling för befolkningen i arbetsför ålder på ett mångsidigt och påtagligt sätt. Målgruppen kan till exempel vara studenter, arbetslösa och anställda. Projekten bör dock ta hänsyn till individers och specialgruppers olika behov.

Lösningen på utmaningarna i den föränderliga verksamhetsmiljön kan hittas genom att göra saker på ett annat sätt och genom att samordna olika perspektiv. Vi uppmuntrar sökande att ta med innovationer tillsammans med etablerade lösningsmodeller och praxis.

Bekanta dig med utlysningen >> (EURA2021-systemet)

I samband med ansökan kommer vi att anordna ett informationstillfälle den 21 mars 2023 (distansmöte: MS Teams), där vi går igenom innehållet i ansökan och de kostnadsmodeller som används mer i detalj. Informationstillfället hålls på finska. Kom och få tips om hur du förbereder en ansökan!

Anmäl dig till informationstillfället >>

Du kan också skicka frågor relaterade till ansökan till oss (länk till frågeformuläret nedan). Efter informationstillfället publicerar vi dokumentet "Frågor och svar", där vi försöker ta med svaren på frågorna relaterade till ansökan.

Eventuella preliminära frågor angående ansökan senast den 15 mars 2023:

Skicka dina frågor till oss >> (Webropol-formulär)

Kolla in programdokumentet >>

Södra Finland