Hoppa till innehåll

Påskynda företagets tillväxt och fokusera på resultat med tillväxtöversikten

Utgivningsdatum 2.2.2023 17.30
Pressmeddelande

Under programperioden 2021–2027 kan understöd för utvecklande av företag också beviljas som engångsersättning, som kallas tillväxtöversikt. Tillväxtöversikten är avsedd för tillväxtorienterade små och medelstora företag, när företaget utreder möjligheten att starta ny tillväxtverksamhet.

Tillväxtöversikten kompletterar NTM-centralernas finansieringshelhet. Med tillväxtöversikten utreds närmare möjligheterna att starta tillväxtverksamhet i små och medelstora företag. Utifrån tillväxtöversikten kan vid behov mer omfattande utvecklingsprojekt startas med vanligt understöd för utvecklande av företag.

År 2023 är maximibeloppet för de direkta kostnader som accepteras i engångsersättningsmodellen
för understöd för utvecklande av företag 60 000 euro. Detta inkluderar inte indirekta kostnader, som är lönebikostnader och semesterpenning samt procentuell ersättning som EURA 2021 -systemet automatiskt lägger till kostnadsberäkningen baserat på direkta kostnader. Vid engångsersättning för understöd för utvecklande av företag är maximala understödet högst 60 % av de totala kostnaderna för utvecklingsåtgärderna. 

För projekt som får engångsersättning fastställs i projektansökan och I beslutet om understöd en eller flera tydliga och konkreta avkastningar. Understödet betalas ut på basis av de avkastningar som kan verifieras och som är i enlighet med beslutet om understöd. 

Engångsersättningen för understödet för utvecklande av företag kan användas för finansiering från både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och fonden för en rättvis omställning (FRO). 
Mer information om den finansiering som kan sökas inom ditt område finns i utlysningen. Innan du fyller i ansökan om understöd rekommenderar vi att du kontaktar finansrådgivningen för små och medelstora företag eller företagsexperten i ditt eget område för att reda ut finansieringsmöjligheterna för projektet.

Företagsfinansiering 
Engångsersättning