Hoppa till innehåll

OBS OBS: Verksamhet i regionerna – tips för sökande och tips för projektkommunikation

Utgivningsdatum 26.10.2022 17.46 | Publicerad på svenska 1.11.2022 kl. 15.29
Pressmeddelande

Det omfattande verksamhetsfältet för EU-projektverksamheten presenteras både i sociala medier och på webbplatsen strukturfonder.fi under veckorna 44–47. Du kan bekanta dig med närmare information respektive vecka på ingångssidan till strukturfonder.fi, regionernas egen ingångssida och i sociala medier.

Framsida | Strukturfonder (rakennerahastot.fi)
Rakennerahastot.fi | Facebook
Rakennerahastot.fi (@Rakennerahastot) / Twitter

Börja här! Titta på videon! 

Hej, du som söker finansiering!

Tips till dem som söker finansiering – vecka 44

Finansieringsexperter och betalningsexperter i Västra Finland bloggar under vecka 44 om tips som gäller hur man skriver en bra projektansökan. Blogginläggen innehåller till exempel en projektplan och behandlar sambandet mellan projektplanen och en kostnadskalkyl. De finansierande myndigheterna i Västra Finland svarar för veckans publikationer: Södra Österbottens förbund, Mellersta Finlands förbund, Birkalands förbund, Österbottens förbund, Satakunta förbund och NTM-centralen i Mellersta Finland.

Västra Finland | Strukturfonder (rakennerahastot.fi)

Resultaten av projektverksamheten och JTF-finansieringsinfo – vecka 45

Under vecka 45 publiceras resultaten av projektverksamheten i Norra Finland i publikationsserien investeringar i regionutveckling (sijoituksia aluekehittämiseen) och projektaktörerna i Norra Finland informeras om möjligheterna till JTF-finansiering (JTF = Fonden för en rättvis omställning). NTM-centralen i Norra Österbotten och regionens landskapsförbund svarar för publikationerna.

Norra Finland | Strukturfonder (rakennerahastot.fi)

Företagsfinansiering – vecka 46

Under vecka 46 är temat för kommunikationen i sociala medier företagsfinansiering ur kundens, kundrådgivningens och finansiärens perspektiv. De finansierande myndigheterna i Östra Finland svarar för veckans publikationer: NTM-centralen i Södra Savolax, Norra Savolax förbund, Södra Savolax landskapsförbund och Norra Karelens landskapsförbund.

Östra Finland | Strukturfonder (rakennerahastot.fi)

Projektkommunikation – vecka 47

Temaveckan för Södra Finland handlar om projektkommunikation. Varför lönar det sig att informera om projekten, hur och till vem? De som genomför projekten har också vissa kommunikationsrelaterade skyldigheter, av vilka en del har förändrats jämfört med föregående programperiod. Under temaveckan presenterar vi också tips på hur sociala medier kan utnyttjas i projektets kommunikation. De finansierande myndigheterna i Södra Finland svarar för veckans publikationer: Södra Karelens förbund, NTM-centralen i Tavastland och Nylands förbund.

Södra Finland | Strukturfonder (rakennerahastot.fi)