Hoppa till innehåll

Kommissionen godkände Finlands regional- och strukturpolitiska program

Utgivningsdatum 12.5.2022 10.10
Helsingin keskusta.

Europeiska kommissionen har godkänt EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förny-bart och kompetent Finland 2021–2027 samt Finlands partnerskapsöverenskommelse bland de första i Europa. Vid öppnandet av den nya programperioden den 12 maj 2022 i Helsingfors offentliggjorde kommissionen information om godkännandet av överenskommelsen och programmet. Programperioden 2021–2027 för region- och strukturpolitiken ger betydande resurser för för-verkligande av Finlands långsiktiga mål för tillväxt och förnyelse.

Den nya programperioden är den femte för Finland

Målet med region- och strukturpolitiken är att jämna ut utvecklings- och välfärdsskillnaderna mellan regionerna samt säkerställa hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europeiska unionen och dess medlemsländer. Programperioden 2021–2027 för EU:s regional- och strukturpolitik är den femte programperioden som Finland deltar i.

Projektfinansiering kan sökas via landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Livsmedelsverket. De första ansökningarna har redan utlysts. Alla lediga annonser om pro-jektutlysning publiceras i webbtjänsten eura2021.fi.

Ytterligare information:

Inledande evenemang för EU:s regional- och strukturpolitiska programperiod 2021–2027 den 12 maj 2022 (direktsändning och upptagning) https://rakennerahastot.fi/ohjelmakauden-2021–2027-avaustilaisuus

Kommissionens beslut