Hoppa till innehåll

Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica avslutas

Utgivningsdatum 23.5.2023 12.59
Pressmeddelande
Övervakningskommittén för Nord-programmet sammanträdde i maj 2022 i Tromsö.
Övervakningskommittén för Nord-programmet sammanträdde i maj 2022 i Tromsö.

Programmen Nord och Botnia-Atlantica stängs under 2024 och kommer inte att fortsätta efter det. År 2022 inleddes ett helt nytt Interreg Aurora-program som omfattar samma geografiska område och som fortsätter med Nord- och Botnia-Atlantica-programmens arv samtidigt som det skapar nytt. Inga nya projekt har inletts inom programmen Nord och Botnia-Atlantica under det senaste året. Vissa projekt som tidigare finansierats pågår fortfarande och programmens förvaltningsmyndigheter sköter naturligtvis dessa projekt fram till den sista utbetalningen.

Lång väg tillsammans

Finland har deltagit i programmen Nord och Botnia-Atlantica och deras föregångare sedan början av vårt EU-medlemskap, sedan 1995. Tusentals finländska organisationer har under årens lopp samarbetat med svenska och norska kolleger och koncentrerat sig på gemensamma utmaningar som överskrider riksgränserna. Tillsammans har man utvecklat regionernas livskraft, skapat innovationer, stärkt miljöns tillstånd samt skapat trafikförbindelser och samarbete mellan läroanstalter och kommuner. 

Den högsta beslutanderätten i programmen har utövats av övervakningskommittéer som består av medlemmar för länderna och som senast sammanträdde våren 2022. Övervakningskommittéerna och de kommittéer som väljer projekt har alltid haft medlemmar från både statsförvaltningen och regionerna. 

Under programperioden 2014–2020 finansierades sammanlagt 66 projekt genom programmet Botnia-Atlantica. Det totala antalet projekt som finansierades genom Nord-programmet, som är ett mycket större program, uppgick till 118. Programmen har sammanställt sina gemensamma resultat till en bok som du kan bekanta dig. Länk till boken.

Arbetet fortsätter

Arbets- och näringsministeriet vill för sin del tacka alla som deltagit i programmen under årens lopp. Tack både till projektgenomförarna och till dem som deltagit i projekten, till dem som påverkat programmets förvaltning och beslutsfattande samt till Europeiska kommissionen för ett konstruktivt och gott samarbete. I det rådande världsläget behövs det om möjligt ännu mer samarbete mellan Finland, Sverige och Norge. Vi tror att detta skapar en god grund för att det nya Aurora-programmet ska blomstra. 

Ytterligare information:
Helinä Yli-Knuutila, specialsakkunnig