Hoppa till innehåll

Information om handläggningen av ESR+-ansökningar i Västra Finland

Utgivningsdatum 12.12.2022 8.56
Pressmeddelande
Huurteisia lehtiä vaalealla taustalla.

Ansökningarna till NTM-centralen i Västra Finland för den regionala ESR+-utlysning som avslutades 31.8 har avancerat till handläggning på landskapsnivå (MYRs och MYR). På grund av skillnader i tidtabellerna för projekthandläggning på landskapsnivå kan en del ansökningar redan ha avancerat till projektförhandlingsskedet.

 

 

EURA2021-systemet möjliggör fortfarande inte beredning av beslut om ESR+-projekt. Detta fördröjer de formella projektbesluten. EURA2021-systemet kommer uppenbarligen till en början att möjliggöra beslutsberedning och beslut endast för projekt som genomförs av en aktör. Senare kommer myndighetshantering och beslut att vara möjliga för grupprojekt.

För ESR+-projekt som finansieras inom Västra Finlands region är huvudregeln att projektförhandlingarna hålls och besluten fattas först efter årsskiftet. Finansiärens kontaktpersoner kommer att kontakta de sökande om tidtabellen för projektförhandlingar.

Som nämnt i instruktionerna för utlysningen har finansieringsenheten vid NTM-centralen i Mellersta Finland starkt rekommenderat att det formella projektbeslutet inväntas innan projektet startas.  Projektledningen gör klokt i att bereda sig på senarelagd projektstart– i synnerhet om planen var att köra i gång i januari 2023. 

 

NTM-centralen i Mellersta Finland tillönskar alla en fridfull advent och en vilsam jul samt ett framgångsrikt nytt år 2023! 

Västra Finland