Hoppa till innehåll

Förändringsförmåga i näringslivet genom utvecklingsprojekt (Östra Finland)

Utgivningsdatum 17.11.2022 8.09
Nyhet
En teckning av fyra personer som går till sjöss tittar på en karta på ett bord och orden högst upp i bilden: kompetens, arbete, inkludering.

Finansieringschef Timo Ollila ansvarar för processerna för utvecklingsprojekten Europeiska social-fonden (ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i NTM-centralen i Södra Savolax. Under den pågående programperioden finns det möjligheter för effektiva utvecklingsprojekt i området Östra Finland.

NTM-centralen som finansiär ser till att information om finansieringsansökan, ansökningstider, ansökningsteman och händelser som berör strukturfonder når så många som möjligt.
Vi stödjer också sökanden i projektansökningsfasen.

Vad finansierar Europeiska socialfonden Plus?

Den pågående programperioden strävar efter att förnya näringslivsstrukturen, förbättra syssel-sättningen och kompetensen och att öka delaktigheten i regionerna. ESF+ strävar efter en hög sysselsättningsgrad genom att utveckla kompetensen och arbetslivet. Projekten som finansieras av NTM-centralen strävar efter att förändra arbetsmarknadssituationen, främja lärandet för personer i arbetsför ålder, engagera unga i utbildning och arbetsliv och att utveckla ett gott arbetsliv.

Genom de utvecklingsprojekt som finansieras främjas företagens förändringsförmåga genom att förbättra kompetensen och genom att utveckla arbetsplatsernas attraktivitet och anseende.

- Projekten kan exempelvis stödja utvecklingen av turism och evenemangsproduktion i regionen och också för övrigt göra regionens näringslivsstruktur mångsidigare exempelvis med hjälp av kreativ ekonomi. I allmänna utvecklingsprojekt är det vanligt att mer än ett företag eller offentlig aktör måste delta, säger Timo Ollila.

NMT-centralen ger råd

Finlands mål med ESF+-finansieringen är att förbättra sysselsättningen, kompetensen och delak-tigheten genom projektverksamhet. Projekten ska baseras på ett tydligt behov.

En videopresentation (på finska) med tips för projektplanering: ​​​​​​​ Miten suunnitella hyvä ESR+ hanke? - YouTube

- Ta fram de egna utvecklingsbehoven och idéerna och diskutera dem med målgruppen och nätverken. Tveka efter det  inte att kontakta en finansiär. Hos oss på NTM-centralen får du råd och kommentarer om hur lämpliga projekten är för ESF+-finansiering. ESF+ är ett mångsidigt finansieringsverktyg och är också lämpligt för mindre aktörer, säger Timo Ollila.

Kontakta NTM-centralens finansieringssakkunniga i din region om du har frågor.

För mer information om strukturfondprogrammet och din regions kontaktpersoner: rakennerahastot.fi: Regionala kontakuppgifter Östra Finland, NMT-centralen.

Östra Finland