Hoppa till innehåll

Den tredje ansökningsomgången 2024 för företagsfinansiering av FRO/JTF-fonden som främjar grön omställning i Västra Finland

Utgivningsdatum 3.6.2024 9.02
Pressmeddelande
Tredje ansökningsomgången 2024 för företagsfinansiering FRO /JTF är öppen 3.6.–30.8.2024. Sommar sjölandskap och EU-flaggan med text Medfinasieras av Europeiska unionen och NMT-sentralens logotyp.

Den tredje ansökningsomgången 2024 för företagsfinansiering av Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund) FRO/JTF är öppen i Västra Finland 3.6.–30.8.2024. Finansiering kan sökas i Mellersta Finland och Birkaland. I Birkaland ansökningen är öppen 2.5.-30.8.2024.

Understöd beviljas för projekt som bedöms ha en betydande inverkan på företagstillväxt eller förnyelse, internationalisering, produktivitet eller digitala affärsverksamhet. 

Bekanta dig med de öppna utlysningarna

I Västra Finland beviljas finansiering av NTM-centralen i Mellersta Finland, och sökande kan vara små och medelstora företag. Ansökan görs genom systemet EURA2021. Finansiering kan sökas i följande landskap i Västra Finland:

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. På börjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar. 

Innan du ansöker rekommenderar vi att du bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansiering (på finska) och regionala omställningsplaner (på finska).

Företagsfinansiering kan också sökas från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Alla ansökningsperioderna för året 2024 finns på sajten Företagsfinansiering i Västra Finland.

Rådfråga en sakkunig!

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering.

Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Kontaktuppgifterna till våra regionala experter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Följ även våra sociala kanaler! 

LinkedIn @Keski-Suomen ELY-keskus
X @elykeskisuomi och @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot 

Västra Finland