Hoppa till innehåll

Den första ansökningsperioden 2024 för understöd för utvecklande av företag (ERUF): Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland

Utgivningsdatum 15.1.2024 8.55
Pressmeddelande

Den första ansökningsperioden 2024 för understöd för utvecklande av företag i Västra Finland är öppen 15.1.-28.3.2024. ERUF-finansiering kan sökas i sex landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland. Vilka specifika mål som kan sökas varierar beroende på landskap.

 

Bekanta dig med de öppna utlysningarna (EURA2021)

Innan du ansöker rekommenderar vi att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansiering (pdf)

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. Påbörjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.

Finansierande myndighet är NTM-centralen i Mellersta Finland och finansieringen ansöks via systemet EURA2021.

Planen för ansökningsperioderna 2024 är nu offentliggjord. Du kan studera den på sajten Företagsfinansiering i Västra Finland.

Info om företagsfinansiering ons. 24.1.2024 kl. 9-10.30

Onsdagen 24.1.2024 ordnar vi en informationsträff kring företagsfinansiering. Informationsträffen anordnas på finska, men frågor kan även ställas på svenska.

Du kan anmäla dig nu!
Anmäl dig till träffen (på finska): https://link.webropol.com/ep/lansi-yritysrahoitusinfo-24012024
Anmälningstiden löper ut mån 22.1.2024.

Materialet från de tidigare informationsträffarna om företagsfinansiering finns i materialbanken.

Rådfråga en sakkunnig!

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering. 
Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Du får också hjälp av våra regionala experter, vars kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Följ även våra sociala kanaler!
X @elykeskisuomi ja @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot
Instagram @elykeskisuomi
LinkedIn @Keski-Suomen ELY-keskus

Norra Finland Södra Finland Västra Finland