Hoppa till innehåll

De första ansökningarna om finansiering av interreg-programmen 2021-2027 öppnas våren 2022

Utgivningsdatum 28.1.2022 12.49 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 14.48
Interreg-ohjelmien kansallinen info

Det nationella startevenemanget för Interreg-programmen 2021 –2027 ordnades 18.1.2022.

Evenemanget fokuserade 2021 –2027 på det kommande innehållet i programmen Baltic Sea Region, Northern Periphery and Arctic and Interreg Europe och på de första ansökningar om finansiering som öppnades.
Vid evenemanget behandlades också de förändrade nationella förvaltningsförfarandena inom Interreg-programmen. Dessutom presenterade sig nya aktörer som beviljar nationell medfinansiering och landskapsförbund som övervakar programmen.

Nedan följer programmet för evenemanget och de presentationer som hölls vid evenemanget (på finska).

Länk till programmet

Länkar till presentationsmaterial:

Interreg Baltic Sea Region Programme 2021-2027 

Itämeren alueen Interreg-ohjelma
Interreg BSR 2021-2027

Interreg Baltic Sea Region Programme 2021-2027: Kommenttipuheenvuoro (IBSR ja EUSBSR)

Northern Periphery and Arctic Programme 2021-2027 
Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA) 2021-2027
Kommenttipuheenvuoro Interreg Pohjoinen Periferia ja Arktinen

INTERREG EUROPE 2021-2027  

Katsaus kansallisiin muutoksiin: vastinrahoitus ja valvoja 
Interreg-ohjelmien kansallinen info 18.1.2022
Interreg-ohjelmien 2021-2027 kansallinen vastinrahoitus