Hoppa till innehåll

54 projektansökningar mottogs för Västra Finlands första ESF+-utlysning för programperioden 2021–2027

Utgivningsdatum 15.9.2022 14.26
Pressmeddelande
Ihmisiä pitämässä ilmassa palapelin paloja alhaaltäpäin kuvattuna. Ihmisten kasvoja ei näy.

Våren 2022 öppnade NTM-centralen i Mellersta Finland den första ESF+-utlysningen för den nya programperioden, som avslutades den 31 augusti 2022. Sammanlagt lämnades 54 ansökningar in. Av dessa utgör 27 grupprojekt, med 2–5 delgenomförare. Sammanlagt söktes finansiering för 21,9 miljoner euro, varav 12,7 miljoner euro gällde grupprojekt.

Utlysningen sökte projekt som motsvarar de specifika målen i handlingslinje 4 (Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland) 4.1 Vägar till arbete och 4.2 Ny kompetens för arbetslivet.

Behandling av ansökan

Mottagna ESF+-ansökningar behandlas omgående. EURA2021-systemet, genom vilket ansökningar behandlas, möjliggör tyvärr ännu inte myndighetsbeslut. Enligt nuvarande tidsplan ska beslutsfattande vara möjligt tidigast i oktober 2022. Projekt som uppfyller finansieringsvillkoren behandlas också före det slutliga finansieringsbeslutet i de regionala sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp (MYRS) och landskapets samarbetsgrupp (MYR).

Fortlöpande utlysning om ESF- och REACT-EU ESF-medel

Västra Finland öppnar ESF- och REACT-EU ESF-finansieringsutlysning från programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Utlysningen gäller handlingslinjerna 3,5 och 9 i varje region i Västra Finland. De projekt som finansieras med REACT-EU-medel finansieras som en del av Europeiska unionens insatser till följd av COVID-19-pandemin.

Den kompletterande utlysningen lämpar sig till exempel väl för att söka tilläggsfinansiering och -tid för nya åtgärder för redan pågående projekt. Dessa snabbt genomförda projekt kan även användas för att till exempel pröva och testa åtgärder som planeras för den nya programperioden. Projekten kan utnyttjas för att kartlägga och engagera målgruppen och verifiera behovet av uppföljningsprojekt. Projekt som finansieras med medel för programperioden 2014–2020 kan pågå senast till den 31 december 2023.

Utlysningen är kontinuerlig och inkomna ansökningar behandlas varannan vecka.

Ytterligare information om den kompletterande utlysningen: Fortlöpande utlysning för ESF-projekten Program för hållbar tillväxt och jobb 2014–2020

Kontaktinformation

Frågor angående ESF-ansökan? Kontakta våra finansieringsexperter: 
Kontaktinformation (NTM-centralen)

Västra Finland