Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Uusia mahdollisuuksia jätevillan käsittelyprosessiin ja resurssitehokkuuteen

Julkaisuajankohta 29.8.2022 14.00
Tiedote
Nurmikolla oleva kori, joka on täynnä värikkäitä villalankakeriä.

Euroopan aluekehitysrahaston REACT-EU-rahoitusta on kohdennettu Etelä-Savossa esimerkiksi villan resurssitehokkuuden parantamiseen. Suomessa tuotetusta lampaanvillasta yli puolet päätyy kaatopaikoille tai poltettavaksi. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT on tarttunut tähän ongelmaan Willatus – Jätevillan hukasta hyötykäyttöön -hankkeessa. Hanketoimijat tuottavat uutta tietoa villan lanoliinin ja keratiinin talteenotto-, käsittely- ja käyttömahdollisuuksista. Lisäksi hankkeessa pyritään luomaan kustannustehokas prosessi, joka erottaa jätevillasta keratiinin ja lanoliinin. Erotusprosessin kehittämisessä suositaan energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja. Tutkijat selvittävät myös jätevillan keräilyn ja prosessoinnin kannattavuutta ja jatkojalostusta teknistaloudellisesta näkökulmasta.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Etelä-Savon alueella sijaitsevat lampaanvillaa tuottavat maatilat sekä villantuotantoketjuun kuuluvat yritykset, kuten kehräämöt. Näin ollen hanke edistää myös alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka puolestaan tukee alueen elinkeinoja. Hankkeessa parannetaan myös yhteistyöverkostoja muun muassa alkutuottajien, yritysten ja LUT-yliopiston välillä. Tämä voi luoda pidemmällä aikavälillä uutta liiketoimintaa. Toisaalta hankkeesta voivat välillisesti hyötyä myös lääke- ja kosmetiikkateollisuuden yritykset, jotka käyttävät raaka-aineinaan lanoliinia ja keratiinia. Koska villaa jalostetaan ympäri maailmaa, tieteellisestä tiedosta voivat hyötyä laajasti eri toimijat.

Hankkeessa tuotettu tieteellinen tieto edistää osaltaan villan resurssitehokkuuden paranemista ja kiertotaloutta. Jatkojalostukseen ja uusiksi tuotteiksi olisi hyvä päätyä aiempaa suurempi osuus villasta. LUT-yliopiston tutkijat viestivät tutkimustuloksistaan sekä suomenkielisessä kirjallisuuskatsauksessa ja sosiaalisessa mediassa että myös kansainvälisen tason tieteellisissä julkaisuissa. Viestintä lisää sekä tietämystä lampaanvillan mahdollisuuksista että näkyvyyttä Etelä-Savon alueella tehtävästä tutkimuksesta laajemminkin. Tarkoituksena on myös järjestää alan toimijoiden verkostoitumista edistävä seminaari. 

Lisätietoa:
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77986
https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Project/14261168?auxfun=&lang=en_GB