Hoppa till innehåll

#REACT-EU: I Norra Savolax främjas utnyttjandet av biogas och smarta vattensystem

Utgivningsdatum 30.8.2022 14.00
Pressmeddelande
Kor på bete.

Under programperioden 2014¬–2020 har REACT-EU-finansieringen använts till att lindra skador som orsakats av covid-19-pandemin. I Norra Savolax har finansieringen riktats till ett projekt inom vilket det skapas verksamhetskoncept för utspridd/decentraliserad? produktion av biogas på gårdar eller i gemensamma anläggningar. Avsikten är att biogasen ska användas centraliserat. Projektet för att införa biogasproduktion på mjölkgårdar i Norra Savolax, FarmGas-PS 2, genomförs av Naturresursinstitutet och yrkeshögskolan Savonia.

I verksamhetskonceptet ingår såväl ekonomiska som tekniska lösningar. Användningen av biogas kan minska utsläppen, men det är viktigt att olika aktörer samarbetar. Inom projektet FarmGas-PS 2 utreds hur man kan öka användningen av biogas. Utredningen samlar jordbrukares, biogasanvändares och förvaltningens åsikter. Inom projektet testas dessutom hur rötrester från biogasproduktionen och den fasta fraktionen av flytgödsel kan fungera som strö för mjölkkor. Utnyttjandet av jordbrukets restströmmar främjar den cirkulära ekonomin. 

Yrkeshögskolan Savonias utvecklingsprojekt Smart Water 2.0  skapar ett system för vattenmätning som fungerar som ett innovationsunderlag för vattensektorn. Projektet är finansierat av REACT-EU och främjar uppkomsten av innovationer som baserar sig på en smart vattenteknologi. Syftet med systemet är att skapa en omfattande och unik utvecklingsmiljö där forsknings- och utvecklingssamarbete kan utföras i en verklig användarmiljö. Både forskningsinstitut och samarbetsföretag kan använda systemet. Inom ramen för projektet förnyas dessutom virtualiseringen av yrkeshögskolans vattenlaboratorium samt yrkeshögskolans vattenledingssimulator. 

Smarta system för vattentjänster svarar på växande utmaningar inom vattensektorn, såsom läckor och avvikelser i vattenkvaliteten. Projektet stärker också samarbetet mellan Kuopios regionala kompetenscentrum inom vattensektorn (Kuopio Water Cluster) och andra nationella kompetenscentrum för vatten. 

Enligt Norra Savolax förbund har båda projekten en betydande positiv inverkan på utvecklingen av regionen och näringslivet. 

Ytterligare information:
https://www.savonia.fi/artikkelit/savonia-artikkeli-farmgas-ps-2-biokaasua-maatiloilta-liikenteeseen/ 
https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-04/FarmGas_PS_2_Tulosseminaari_04042022.pdf 
https://www.luke.fi/fi/uutiset/biokaasu-maatiloilta-liikenteeseen-onnistuu-yhteistyolla 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77439 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77428 

Östra Finland