Hoppa till innehåll

Den andra ansökningsomgången för företagsfinansiering av JTF (FRO) -fonden som främjar grön omställning har nu utlysts i Västra Finland

Utgivningsdatum 1.6.2023 10.25
Pressmeddelande
Nu kan man ansöka, Fonden för en rättvis omställning JTF (FRO), Västra Finland, öppen 1.6.–31.8.2023, EU flagga med text medfinacieras av Europeiska Unionen och en bild med grön natur.

Den andra ansökningsomgången för företagsfinansiering av Fonden för en rättvis omställning JTF (FRO) har nu utlysts i Västra Finland! Ansökan är öppen till den 31.8.2023. Understöd beviljas för projekt som bedöms ha en betydande inverkan på företagets tillväxt eller förnyelse, internationalisering, produktivitet eller digitala affärsverksamhet. Utvecklings- och investeringsprojekt ska i regel vara genomförda före 2026.

Vad är JTF (FRO)?

Fonden för rättvis omställning är en ny finansieringsform avsedd för regioner som minskar användningen av torv och främjar grön omställning. Bakgrunden är EU-ländernas mål att uppnå klimatneutralitet före 2050. JTF (FRO) -finansieringen ska alltså stödja diversifiering av den regionala näringsstrukturen och utveckling av nya möjligheter till affärsverksamhet. Åtgärderna ska främja grön omställning genom att stödja förnyelse av affärsverksamheten samt näringslivsorienterad forskning, utveckling och innovation. 

Finansieringen har en bred inriktning på olika branscher för utveckling av små och medelstora företag och för deras investeringar. I fokus står bland annat nya tekniska lösningar för förnybar energi och energieffektivitet samt åtgärder för restaureringen och den framtida användningen av torvbrytningsområdena.

Bekanta dig med de öppna utlysningarna

I Västra Finland beviljas finansiering av NTM-centralen i Mellersta Finland, och sökande kan till exempel vara små och medelstora företag. Ansökan görs genom systemet EURA2021. Finansiering kan sökas i följande landskap i Västra Finland:

Södra Österbotten, 4 miljoner euro
Mellersta Österbotten, 2,5 miljoner euro
Birkaland, (Parkano, Kihniö, Virdois och Punkalaidun) 0,6 miljoner euro
Österbotten, 2,5 miljoner euro
Satakunta, 2,5 miljoner euro 

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. Påbörjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.

Innan du ansöker rekommenderar vi att du bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansiering  och regionala omställningsplaner.

Rådfråga en sakkuning

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering.

Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Kontaktuppgifterna till våra regionala experter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Följ även våra sociala kanaler! 

Twitter @elykeskisuomi och @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot 
Instagram @elykeskisuomi 

Norra Finland Västra Finland