Finansieringen av EU:s regional- och strukturpolitik i Södra Finland

Välkommen till rakennerahastot.fi-webbtjänstens sidor för Södra Finland. Här finns information om aktuella ärenden som gäller EU:s regional- och strukturpolitiska programperiod 2021–2027, om landskapens prioriteringar i de utvecklingsåtgärder som finansieras och om hur man ansöker om finansiering i Södra Finland.

Fyra finansierande myndigheter ansvarar för beviljandet av finansiering för EU:s program för regional- och strukturpolitik i Södra Finland: Södra Karelens förbund, Nylands förbund, NTM-centralen i Tavastland och NTM-centralen i Mellersta Finland.  

Landskapsförbunden finansierar i sina områden ERUF- och JTF-fondens regionutvecklingsprojekt. Varje landskap väljer prioriteringarna för utvecklandet av sina egna regioner och de projekt som finansieras. Nylands förbund samordnar Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands, Nylands och Egentliga Finlands förbunds finansieringsuppgifter. Södra Karelens förbund är det förmedlande organet för finansieringen i sitt eget område.

Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter inom finansiering av regional- och strukturpolitiken (ERUF, ESF+ och JTF) i Södra Finland utförs av NTM-centralen i Tavastland och i landskapet Egentliga Finland av NTM-centralen i Mellersta Finland. Information om detta finns i avsnittet för storregionen Västra Finland.

Webbplatsen uppdateras. Avsikten är att den information som saknas fås på sidorna så snart som möjligt.

Ansökningstider