Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 EU:s regional- och strukturpolitiska program


Europeiska unionens regional- och strukturpolitik ökar den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsländerna och minskar regionala utvecklingsskillnader.

EU-stödet till medlemsländerna kanaliseras via målprogram som har utarbetats i medlemsstaterna och godkänts av kommissionen. Målprogrammen är tidsbundna. Varje medlemsstat utarbetar ett program för varje programperiod i EU:s regional- och strukturpolitik. I förslaget beskrivs de utgångspunkter, mål och åtgärder som medlemsstaten ställt upp för utvecklingsverksamheten samt finansieringen i enlighet med de författningar som gäller EU:s programperiod.

”Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 EU:s regional- och strukturpolitiska program” har utarbetats i brett partnerskap med representanter för ministerierna, områdena och organisationerna. Programmet stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot utslagning och fattigdom.

Programmet gäller Fastlandsfinland. Ålands landskapsregering ansvarar för sitt eget programarbete.