Hoppa till innehåll

Vill du främja digitalisering och dra nytta av den i din företagsverksamhet? SMF-företag i Västra Finland kan nu söka finansiering för det!

Utgivningsdatum 22.4.2022 15.23 | Publicerad på svenska 28.4.2022 kl. 9.52
SM 1.2 Främjande och utnyttjande av digitalisering inom företagsverksamhet

Finansiering under särskilt mål 1.2 Främjande och utnyttjande av digitalisering inom företagsverksamhet kan nu sökas i de fem landskapen inom storområdet Västra Finland: Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Vilka företag passar finansieringen för?

Finansieringen kan sökas av små och medelstora företag som vill utveckla nya digitala tjänster och metoder för att främja sin egen affärsverksamhet. I dessa projekt är FUI-verksamhet som främjar digitaliseringen och möjligheten att tillämpa och skala upp resultaten av central betydelse. 

Vilka projekt passar finansieringen för?

Finansieringen passar projekt som går ut på att t.ex.:

  • utveckla en ny innovativ tjänst eller demoversion av en digital lösning
    • inklusive datasäkerhet och cybersäkerhetssynpunkter
  • utveckla elektroniska system i leveranskedjan och kundgränssnittet, särskilt inom internationell affärsverksamhet
  • planera och utveckla automation och robotik vid produktionsinriktade företag (regionala avgränsningar för investeringar)
  • förbättra företagets digitala kompetens, t.ex. anställa en ny diginyckelperson

Sök nu!

Finansieringen under särskilt mål 1.2 kan sökas i de fem landskapen under Västra Finlands andra ansökningsomgång (11.4-31.5.2022). I utlysningsannonsen kan du läsa mer om den pågående ansökningsomgången i ditt landskap:

Läs mer om den pågående utlysningen:
Länsi-Suomen 2. hakujakso on käynnistynyt (nyhet på finska)

Vill du höra mer om understödet för utvecklande av företag? Kom med på informationsmöte!

Vill du få mer information om understödet för utvecklande av företag? Välkommen med på informationsmöte för att höra mer om ämnet! Informationsmöte på svenska hålls 25.5 kl. 13-14.30.

Läs mer om informationsmötena:  Länsi-Suomen kevään 2022 yritysrahoitusinfot (nyhet, på finska)

Ytterligare information::

Västra Finlands strategi för företagsfinansiering 2022 (pdf)
Understöd för utvecklande av företag (rakennerahastot.fi)

Västra Finland