Hoppa till innehåll

Västra Finlands temavecka: En lektion i cirkulär ekonomi

Utgivningsdatum 4.11.2022 10.12
Pressmeddelande
Ihminen istuu pöydän ääressä. Pöydällä on papereita ja kolikoita pinoissa. Ihmisen toisessa kädessä on kynä, ja toisessa rahaa josta kasvaa kuvitettu puu.

Känns begreppet cirkulär ekonomi främmande? Det talas mycket om cirkulär ekonomi, men vad innebär det egentligen? Företagsfinansiering för att stödja den cirkulära ekonomin finns tillgänglig, men vad stöder den egentligen? För att tackla de utmaningar förändringen medför har vi samlat material om grunderna i cirkulär ekonomi, information om relaterad finansiering, guider för utveckling av företagsverksamheten samt utbildningar och kurser som alla kan bekanta sig med.

Mer värde med lägre materialkostnader

Grundläggande för den cirkulära ekonomin är att endast utnyttja en hållbar mängd jungfruliga resurser. Varor utformas för att vara hållbara, de underhålls, man uppfinner nya användningsområden för dem och i slutet av livscykeln återvinns materialen. I en cirkulär ekonomimodell kan du i stället för att äga konsumera tjänster, dela varor och få mer värde med mindre materialkostnader.

Affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi erbjuder alternativ för alla sektorer. När man tar sig an förändringen i tid kan man agera föregångare och främjare av hållbarhetsomställningen. Handboken Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista (Hållbar tillväxt genom cirkulära affärsmodeller, sitra.fi) om cirkulär ekonomi är riktad till företag med målet att utveckla cirkulär affärsverksamhet. 

Även kommuner kan vara aktörer inom cirkulär ekonomi. Handboken Reilu kiertotalous kunnissa -käsikirjasta (motiva.fi, på finska) ger information om hur man främjar en socialt hållbar cirkulär ekonomi i kommunerna. Guiden innehåller instruktioner och checklistor för kommunala beslutsfattare, ledning, tjänstemän och anställda i olika roller.

Samarbete i Mellersta Finland

Hållbarhetsomställningen är en komplex förändring som kräver samarbete mellan olika aktörer. Mellersta Finland ordnar projekt och tillhandahåller nätverk som ger dig information och stöd för att påskynda hållbarhetsomställningen.  Circwaste (materiaalitkiertoon.fi) är ett projekt som koordineras av Finlands miljöcentral och som producerar pilotprojekt samt verktyg och stöd för regionala aktörer.  YmpyräKS (keskisuomi.fi, på finska) är ett gemensamt ansvarsnätverk för företag, företagare och de som arbetar med företag som är intresserade av miljöansvar. Nätverket hjälper företag att uppgradera sin verksamhet till att bli miljöansvarig.

Klimatarbete i företag

Finland strävar som en del av hållbarhetsomställningen efter koldioxidneutralitet år 2035. Koldioxidneutralitet innebär utsläppsminskningar på 70 procent jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt måste kolsänkornas goda hälsotillstånd säkerställas. Handboken Yrityksen ilmastotyön askeleet (valvonia.fi, på finska) erbjuder information om var du kan börja i din egen verksamhet när du vill förnya den i en mer ansvarsfull riktning. 

Det finns många verktyg med vilka man kan beräkna ett företags koldioxidavtryck och handavtryck. Ett brett spektrum av klimatpåverkan och företagets sociala handavtryck kan utredas med hjälp av Climpactor (climpactor.fi, på finska). Du kan även beräkna ditt företags koldioxidavtryck med hjälp av  Y-HIILARI:lla (syke.fi, på finska) som tillhandahålls av Finlands miljöcentral.

Finansiering för företagens övergång till cirkulär ekonomi

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) har under denna programperiod (Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027) ett eget särskilt mål för att främja övergången till en cirkulär ekonomi. Det särskilda målet 2.3 syftar till att främja cirkulär ekonomi och de små och medelstora företagens konkurrenskraft genom att:

  • främja en hållbar och ekonomisk användning av naturresurser
  • öka materialeffektiviteten
  • förebygga avfallsgenerering
  • minska utsläpp och transportbehov. 

Finansiering kan sökas under västra Finlands sista ansökningsperiod 2022 (3.10.–31.12.2022) i sex landskap, och mer information om ansökningarna finns i ansökningsomgången för varje region (eura2021.fi):

Tips och aktuell information

Det händer mycket inom cirkulär ekonomi just nu och i snabb takt. Använd länkarna nedan för att följa branschens nyheter och hitta aktuell information:

https://www.uusiouutiset.fi (på finska)
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi (på finska)
Den cirkulära ekonomins materialtorg (materiaalitori.fi) är en dataplattform för avfall och biflöden, där du kan erbjuda ditt eget överskottsmaterial eller söka efter materialflöden som är nödvändiga för eget bruk. På materialmarknaden kan du kostnadsfritt rapportera material och tjänster.

________________ 


Klimat- och cirkulärekonomiexpert Emma Thitz och Kommunikationsexpert Saara Sonninen,
NTM-centralen i Mellersta Finland

Riksomfattande Västra Finland