Hoppa till innehåll

Västra Finlands kompletterande ESF + REACT-EU ESF-ansökan är öppen 13.12.2021–31.1.2022

Utgivningsdatum 17.12.2021 12.00 | Publicerad på svenska 20.1.2022 kl. 13.24
Nyhet
Kuvan teksti: Hakuaika on nyt! Täydentävä ESR ja REACT-EU ESR-haku, Hakuaika 13.12.2021-31.1.2022. Logot: EU:n lippulogo tekstillä

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar Europeiska socialfondens (ESF) kompletterande projektansökan i Västra Finlands område. Västra Finlands område består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I detta ansökningsförfarande räknas också landskapet Mellersta Österbotten som tillhörande Västra Finlands område.

De projekt som ansökningarna gäller ska inriktas på någon av de prioriteringar och dess särskilda mål som meddelas nedan.

Obs! Kontrollera landskapens prioriteringar i anvisningen för ansökan (pdf).

  • Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (prioritering 3)
  • Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (prioritering 4)
  • Social delaktighet och bekämpning av fattigdom (prioritering 5)
  • REACT-EU ESF (prioritering 9)
    • Främja digital kompetens (särskilt mål 12.3)
    • Främja företagens och företagarnas förmåga för snabba förändringar (särskilt mål 12.4)

​​​​REACT-EU-projekten finansieras som en del av de åtgärder som unionen genomför på grund av Covid-19-pandemin.

Med REACT-EU tillhandahålls stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin. ESF avser särskilt att främja sysselsättningen.

De finansierade projekten ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Projektansökningarna ska inte endast vara i linje med strukturfondsprogrammet, utan de ska också vara konkreta och behovsbaserade.

Urvalskriterier

Se anvisningen för ansökan (pdf).

Inlämning av ansökan

​​​​​​​Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i systemet EURA 2014

Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in för myndighetsbehandling i EURA 2014-systemet senast 31.1.2022.

Ytterligare information

Mer ingående anvisningar om hur ansökan ska göras upp finns i anvisningen för ansökan (pdf),
punkt 3, som innehåller anvisningar för uppgörande av ansökan. Du får också ytterligare information av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF). Kontaktinformationen finns på webbplatsen ​​​​​​​

https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/ely-keskus

Västra Finland