Hoppa till innehåll

Västra Finland: FRO/JTF – projekt som anknyter sig till sysselsättning och kompetens öppen till den 1.4.2024

Utgivningsdatum 2.2.2024 9.35
Pressmeddelande
Västra Finland FRO /JTF -projekt som anknyter sig till sysselsättning och kompetens, EU-flagga med text medfinansieras av Europeiska unionen och ikon med med vägskyltar.

Ansökningarna för finansiering har i Västra Finland öppnats för projekt som stöder diversifieringen av försörjningen i områden som avstår från torv och sysselsättningen av de arbetssökande inom sektorn. Anmäl dig till nformationstillfälle som är fredagen den 16.2.2024 kl. 9.30–11.

I praktiken innebär detta investeringar i skolning, entreprenörskap och sysselsättning. Åtgärderna genomförs inom ramen för FRO/JTF-fondens (Fonden för en rättvis omställning / Just Trasition Fund) och ESF+ (Europeiska socialfonden Plus) program.

För att kompensera för de negativa effekterna av övergången till en koldioxidsnål ekonomi betonar FROs/JTFs verksamhet diversifieringen av försörjningsmöjligheterna och sysselsättningen för arbetssökande inom sektorn. Åtgärderna ska i första hand riktas till dem, och speciellt till ungdomar, som blivit arbetslösa inom torvsektorn och dem som hotas av arbetslöshet, karriärvägledning och arbetslivsrelaterade utbildningsmöjligheter och andra aktörer inom torvsektorn samt nya eller förnyade företag. 

Ansökningen riktar sig till följande landskap och beloppen inom parentes har reserverats för finansieringen:

  • Södra Österbotten 2,855 milj €
  • Mellersta Österbotten 1,030 milj €
  • Mellersta Finland 1,513 milj €
  • Österbotten 0,413 milj €
  • Satakunta 0,632 milj €
  • Landskapsöverskridande
     

Ansökan kan göras för projekt med flera genomförare (grupprojekt) samt för överstatliga och tvärregionala projekt, om det finns FRO/JTF -finansiering i varje landskap.

Ansökan ska motsvara de regionala omställningsplanerna: FRO-planerna för landskapen i Västra Finland (Strukturfonderna.fi, på finska)

FRO-finansiering kan inte sökas för att utveckla ett enskilt företags verksamhet eller för att organisera sökandens normala verksamhet. Projektet ska utgöra utveckling som skiljer sig från normal drift.

Utlysningsannons

Bekanta dig närmare med ansökan, målen och alla prioriteringar i utlysningsannons av ansökan! (EURA2021).

Informationstillfälle

Informationstillfälle om utlysningen fredagen den 16.2.2024 kl. 9.30–11 (Teams). Anmäl dig till evenemanget senast den 12.2.2024: Anmäl dig till informationstillfälle (Webropol)

Kontakta oss!

Tilläggsinformation ges vid behov av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF): Kontaktuppgifter (strukturfonder.fi)

Följ även våra sociala kanaler! 

LinkedIn @Keski-Suomen ELY-keskus
X (Twitter) @elykeskisuomi och @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot 
Instagram @elykeskisuomi 

Norra Finland Västra Finland