Hoppa till innehåll

Västra Finland: FRO (JTF) ansökning för skolning, sysselsättning och entreprenörskap inom områden med avveckling med torv

Utgivningsdatum 23.5.2023 10.13
Pressmeddelande
Nu kan man ansöka, Åtgärder inom ramen FRO / JTF, ESF+, skolning, sysselsättning, entreprenörskap, EU-flagga med text Medfinansieras av Europeiska uinonen och timglas ikon.

Ansökningarna för finansiering har i Västra Finland öppnats för projekt som stöder diversifieringen av försörjningen i områden som avstår från torv och sysselsättningen av de arbetssökande inom sektorn. I praktiken innebär detta investeringar i skolning, entreprenörskap och sysselsättning. Åtgärderna genomförs inom ramen för FRO (JTF) -fondens (Fonden för en rättvis omställning / Just Trasition Fund) och ESF+ (Europeiska socialfonden Plus) program.

För att kompensera för de negativa effekterna av övergången till en koldioxidsnål ekonomi betonar FROs (JTFs) verksamhet diversifieringen av försörjningsmöjligheterna och sysselsättningen för arbetssökande inom sektorn. Åtgärderna ska i första hand riktas till dem, och speciellt till ungdomar, som blivit arbetslösa inom torvsektorn och dem som hotas av arbetslöshet, karriärvägledning och arbetslivsrelaterade utbildningsmöjligheter och andra aktörer inom torvsektorn samt nya eller förnyade företag. 

Ansökningen riktar sig till följande landskap och beloppen inom parentes har reserverats för finansieringen:

Södra Österbotten (3,606 miljoner euro) 
Mellersta Finland (1,513 miljoner euro)
Österbotten (0,607 miljoner euro)
Satakunta (2,142 miljoner euro)
Mellersta Österbotten (1,253 miljoner euro)

Ansökningsperioden är öppen till och med den 27.11.2023. Ansökan kan lämnas in när som helst under ansökningsperioden. Ansökningarna behandlas regelbundet: den första ansökningsperioden är 12.5.–25.9., den andra 26.9.–23.10. och den tredje 24.10.–27.11.2023.

Ansökan kan göras för projekt med flera genomförare (grupprojekt) samt för överstatliga och tvärregionala projekt, om det finns FRO (JTF) -finansiering i varje landskap.

Ansökan ska motsvara de regionala omställningsplanerna: FRO-planerna för landskapen i Västra Finland (på finska, Strukturfonderna.fi)

FRO-finansiering kan inte sökas för att utveckla ett enskilt företags verksamhet eller för att organisera sökandens normala verksamhet. Projektet ska utgöra utveckling som skiljer sig från normal drift.

Läs mer om utlysningen

Exempel på prioriteringar för projekt som finansieras är:

  • Förbättring av arbetskraftsmatchning genom omställning och fortbildning
  • Anställning av ungdomar och personer med partiell arbetsförmåga
  • Stöd av kompetensen hos tjänster som stöder sysselsättning och företagstjänster
  • Stärkning av entreprenörskap som en del av utbildningen
  • Kompetens i företagens förändringsförmåga och i rekrytering  och ökning av arbetshälsokompetens.

Bekanta dig närmare med ansökan, målen och alla prioriteringar i utlysningen av ansökan! (EURA2021).

Kontakta oss!

Tilläggsinformation ges vid behov av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF): Kontaktuppgifter (strukturfonder.fi) 

Norra Finland Västra Finland