Hoppa till innehåll

Kontinuerlig utlysning till ESF projekt inom REACT EU - programmet i Södra-Finland (Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020)

Utgivningsdatum 1.7.2022 11.35
Pressmeddelande

NTM-centralen i Tavastland utlyser React EU ESF-finansiering genom Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland i systemet EURA2014. Utlysningen riktas till Södra Finland. Projekten finansieras som en del av unionens åtgärder i samband med covid-19-pandemin.

Börjar: 1.7.2022

Slutar: Datum meddelas senare

Syftet med de projekten som utlysningen gäller är att undanröja skador som hänför sig till krisen orsakad av covid-19-pandemin och förbereda en grön, digital och resilient återhämtning. ESF syftar särskilt till att främja sysselsättningen. I denna ansökningsomgång är det även möjligt att ansöka tilläggsfinansiering för projekt som redan är igång. Ta i sådana fall kontakt med projektets finansieringsexpert.

>> Läs mer

Södra Finland