Hoppa till innehåll

Tillståndsarrangemang för kortleverantörer av Livsmedelsverkets betalkort

Utgivningsdatum 30.1.2023 15.59
Pressmeddelande

Livsmedelsverket öppnar ett tillståndsarrangemang för kortleverantörer för att leverera betalkort för materiellt bistånd. Livsmedelsverket beviljar stöd ur Europeiska socialfondens (ESF+) medel för projekt för materiellt bistånd till mindre bemedlade. Materiella biståndet erbjuds åt målgruppen i form av betalkort för anskaffning av livsmedel och basförnödenheter.

Betalkort som delas ut ska uppfylla Livsmedelsverkets minimikrav och vara skräddarsydda betalkort avgodkända kortleverantörer för Livsmedelsverkets tillståndsarrangemang. Gällande den första projektutlysningen för materiellt bistånd ska kortleverantörer skicka sin ansökan till listan över leverantörer av betalkort den 3 februari 2023. Tillståndsarrangemanget är öppet till utgången av 2027.

Materiellt bistånd till mindre bemedlade genomförs som flera projektutlysningar 2023–2027. Under de kommande 5–6 åren står cirka 30 miljoner euro till förfogande för finansiering av betalkorten. Den första projektutlysningen börjar i februari 2023 och de utvalda projektansvariga börjar dela ut betalkort när de första projekten påbörjas sommaren 2023.

De valda projektansvariga ingår ett skriftligt beställningsavtal med alla kortleverantörer som förbundit sig till tillståndsarrangemanget. Projektansvariga tar med alla betalkort som uppfyller minimikraven i kortutbudet och biståndsmottagaren har möjlighet att välja bland kortutbudet. Biståndsmottagaren ska kunna förbli anonym när hen använder kortet. 

Tillståndsarrangemang för kortleverantörer av Livsmedelsverkets betalkort