Hoppa till innehåll

Tävlingen om Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande inleds

Utgivningsdatum 22.4.2024 12.07
Pressmeddelande

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) identifierar och erkänner de mest framgångsrika främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa som visar upp bästa praxis inom entreprenörskap, ökar medvetenheten om betydelsen av entreprenörskap samt uppmuntrar och inspirerar potentiella entreprenörer.

Tävlingens nationella andel inleds den 9 april och avslutas den 31 maj 2024. Bland de ansökningar som deltar i den nationella tävlingen väljs två ansökningar till tävlingen på europeisk nivå. Resultaten av den europeiska tävlingen offentliggörs i november 2024.
Ytterligare information: Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande -tävlingen - Arbets- och näringsministeriet (tem.fi)