Hoppa till innehåll

Städerna tar ledningsansvar för att stärka innovationsekosystem i Finland

Utgivningsdatum 13.9.2022 14.56 | Publicerad på svenska 14.9.2022 kl. 11.16
Pressmeddelande
Städerna tar ledningsansvar för att stärka innovationsekosystem i Finland

Projekten med ledningsansvar främjar partnerskap mellan regionerna i utvecklingsarbetet för industrins digigröna omställning och framtidens teknologier.

Hållbar energi, industri, produktions- och konsumtionsmodeller och hälsosamt, välmående liv är teman som förenar Innostädernas ekosystemavtal.  

Tanken med projekten med ledningsansvar är att komplettera och stärka regionernas gemensamma kompetens och utveckling.  Samarbetet ökar den internationella synligheten för finländskt kunnande, då städer och aktörer konkurrerar om utländska experter och FoUI-investeringar. 

Temana drivs framåt förutom inom ekosystemavtal även i grupprojekt, för vilka FoUI-aktörer i Villmanstrand, Karleby, Tammerfors, Joensuu, Uleåborg och Jyväskylä tar ledningsansvar.  

Deltagare är sex projekt med ledningsansvar, som främjar innovations- och affärsverksamhet inom följande teman: grön elektrifiering, batterikemikalier, mobila arbetsmaskiner, fotonik samt idrott och digitala hälso- och välfärdsteknologier. 

- Projekten ökar samarbetet mellan kompetensklustren och arbetsfördelningen för att skapa innovationsledd tillväxt.  I temana betonas stärkande av kompetensen, prognostiserings- och innovationsverksamhet, utveckling av nya teknologier samt främjande av interregionala och internationella partnerskap, berättar ordföranden för den nationella styrgruppen Petri Peltonen.  

Projekt med ledningsansvar:

•    Projekt med ledningsansvar gällande batterikemi
•    Kompetensnätverk gällande digital hälsa och välfärdsteknologi
•    Stadsekosystem inom fotonik
•    Ledning av det nationella ekosystemet Green Electrification
•    Sport Finland
•    Finländskt kunnande som global vägvisare och ledande genomförare gällande dubbel omställning för mobila arbetsmaskiner (SIX-PoE)


Varje projekt med ledningsansvar förenar aktörer från minst tre Innostäder.  Projekten med ledningsansvar är tvååriga projekt.  Temana som utvecklas i dem baserar sig på ekosystemavtal som ingåtts mellan staten och 16 stadsregioner.  

Innoverande städer och samhällen är med och gör Finland till världens bäst fungerande experiment- och innovationsmiljö före år 2030!

Ytterligare upplysningar:
Utvecklingschef Riina Pulkkinen, tfn 040 708 0178, riina.pulkkinen(a)pirkanmaa.fi 
Finansieringsärenden Elina Hykkönen, tfn 050 326 1500, elina.hykkonen(a)pirkanmaa.fi 

Innokaupungit - Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä!

Riksomfattande