Hoppa till innehåll

Sökningsperiod nr. 5 (3.10–31.12.2022) för understöd för utvecklande av företag är utlyst i Västra Finland!

Utgivningsdatum 3.10.2022 11.36
Pressmeddelande
Nu kan man ansöka! Understöd for utvecklande av företag (ERUF). Västra Finlands femte sökningsperiod. Öppen 3.10.-31.12.2022. Logo: Medfinansieras av Europeiska Unionen.

I dag den 3 oktober 2022 börjar den femte sökningsperioden för understöd för utvecklande av företag. Också under denna sökningsperiod kan finansiering sökas i samtliga sju landskap: Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta och Egentliga Finland. Finansiering kan, beroende på region, sökas för flera olika särskilda mål – det är bäst att du noga tar reda på vad som erbjuds i ditt eget landskap!

Studera de utlysta sökningarna

Prioriteringar och särskilda mål varierar med landskap denna sökningsperiod. Mer information om vilken typ av finansiering som kan sökas i ditt eget landskap hittar du i kungörelsen:

Vi rekommenderar också att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands riktlinjer för företagsfinansiering (pdf). Finansierande myndighet i Västra Finland är NTM-centralen i Mellersta Finland. Finansieringen ansöker man om via systemet EURA2021.

Rådgivning finns att få för små och medelstora företag 

NTM-centralens finansrådgivning för små och medelstora företag står till tjänst med råd om hur finansiering kan sökas under EU:s programperiod 2021–2027. Rådgivningstjänstens finansieringsexperter hjälper dig att utreda företagets finansieringsbehov samt ger företagen råd om EU-programperiodens finansieringsmöjligheter och om hur det går till att ansöka om finansiering i EURA2021-systemet.

Du kan vända dig till NTM-centralens finansrådgivning för små och medelstora företag per telefon 0295 024 800 kl. 9–15.

Ytterligare en servicekanal är elektroniska Team Finland kontaktbegäran
En kontaktbegäran besvaras alltid inom två arbetsdagar.

De regionala experternas kontaktuppgifter hittar du på webbsajten strukturfonder.fi

Västra Finland