Hoppa till innehåll

Sökningsperiod nr. 3 (1.6–31.7.2022) för understöd för utvecklande av företag är utlyst i Västra Finland!

Utgivningsdatum 1.6.2022 9.34
Nu kan man ansöka! Understöd för utvecklande av företag (ERUF). Västra Finlands 3dje sökningsperiod, öppen 1.6–31.7.2022.

I dag den 1 juni 2022 börjar den tredje sökningsperioden för understöd för utvecklande av företag. Också under denna sökningsperiod kan finansiering sökas i samtliga sju landskap: Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta och Egentliga Finland. Finansiering kan, beroende på region, sökas för flera olika särskilda mål – det är bäst att du noga tar reda på vad som erbjuds i ditt eget landskap!

Studera de utlysta sökningarna

Prioriteringar och särskilda mål varierar med landskap denna sökningsperiod. Mer information om vilken typ av finansiering som kan sökas i ditt eget landskap hittar du i kungörelsen:

Vi rekommenderar också att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands riktlinjer för företagsfinansiering (pdf). Finansierande myndighet i Västra Finland är NTM-centralen i Mellersta Finland. Finansieringen ansöker man om via systemet EURA2021.

Rådgivning finns att få för små och medelstora företag 

NTM-centralens finansrådgivning för små och medelstora företag står till tjänst med råd om hur finansiering kan sökas under EU:s programperiod 2021–2027. Rådgivningstjänstens finansieringsexperter hjälper dig att utreda företagets finansieringsbehov samt ger företagen råd om EU-programperiodens finansieringsmöjligheter och om hur det går till att ansöka om finansiering i EURA2021-systemet.

Du kan vända dig till NTM-centralens finansrådgivning för små och medelstora företag per telefon 0295 024 800 kl. 9–15.

Ytterligare en servicekanal är elektroniska Team Finland kontaktbegäran
En kontaktbegäran besvaras alltid inom två arbetsdagar.

De regionala experternas kontaktuppgifter hittar du på webbsajten rakennerahastot.fi

Plan för ERUF-företagsfinansieringens sökningsperioder år 2022

Planen för företagsfinansieringens sökningsperioder 2022 finns publicerad på vår webbsajt hakujaksosuunnitelma (pdf) (på finska)

Planen är uppgjord med reservation för ändringar och den uppdateras vid behov.

Info om företagsfinansiering 14.6.2022

Tisdagen 14.6.2022 ordnar vi en informationsträff kring företagsfinansiering (på finska). Vi informerar om understöd för utvecklande av företag och om ansökningsprocessen, om Team Finland -tjänsterna och om rådgivningstjänsterna.

Du kan anmäla dig nu!
Anmäl dig till träffen:  Anmälningsblankett (webropol)
Anmälningstiden löper ut sö 12.6.2022.

Mer information på sidan för evenemang (på finska)

Materialet från de tidigare informationsträffarna om företagsfinansiering finns i materialbanken (på finska)

Västra Finland