Hoppa till innehåll

Södra Finlands regionala ESF+-ansökan för projekt som främjar inkludering och arbets- och funktionsförmåga (särskilt mål 4.3) har öppnats

Utgivningsdatum 5.9.2022 11.20
Pressmeddelande

NTM-centralen i Tavastland har öppnat ansökan om finansiering från Europeiska socialfonden plus (ESF+) för specifikt mål 4.3 Jämlik delaktighet. Målet är att stärka aktiv medverkan och delaktighet hos de som är mest utsatta på arbetsmarknaden och löper störst risk för social utsatthet samt att stärka deras inkludering i utbildning och på arbetsmarknaden. Ansökan är en del av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Ansökningsperioden börjar den 5 september 2022 och slutar den 9 november 2022. Ansökan är tidsbestämd och alla projektansökningar som kommer in under ansökningstiden kommer att bedömas efter att ansökningstiden som anges i ansökningsbeskedet har löpt ut.

Läs ansökningsmeddelandet (EURA2021-systemet)

Registrera dig för ansökans informationstillfälle den 5 oktober 2022 kl. 9-11

Södra Finland