Hoppa till innehåll

Slutrapport "Mer gott om innovationer" i arbets- och näringsministeriets publikationsserie

Utgivningsdatum 21.6.2023 15.24 | Publicerad på svenska 21.6.2023 kl. 15.49
Pressmeddelande

Slutrapporten för projektet ”Mer gott om innovationer – Planering av kompetenscentret för sociala innovationer” har publicerats i arbets- och näringsministeriets publikationsserie. I Demos Helsinkis rapport behandlas planeringen av innovationscentren och deras förutsättningar samt föreslås en verksamhetsmodell för den fortsatta beredningen av dem.

Rapporten finns på adressen: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165032