Hoppa till innehåll

Rekordartat år i fråga om utbetalningar (Västra Finland)

Utgivningsdatum 5.10.2022 10.15
Pressmeddelande
Ihminen istuu pöydän ääressä, pöydällä on paperi jolla on diagrammeja. Ihmisellä on kädessään kynä. Kasvoja ei näy.

I västra Finland har året varit rekordartat i fråga om antalet utbetalningar. Vid utgången av september hade sammanlagt 896 beslut om utbetalning gjorts för strukturfondsprojekt. År 2021 blev utbetalningsbesluten sammanlagt 973 st.

– Hela året 2022 har varit klart livligare än tidigare år och mot slutet av året väntar vi oss en fortsatt strid ström av utbetalningsansökningar. Antalet beslut kommer säkert för första gången under programperioden 2014–2020 att uppgå till en fyrsiffrig summa, säger utbetalnings- och granskningsenhetens chef Jukka T Raivio vid NTM-centralen i Mellersta Finland. 

Det stora antalet beslut återspeglas också i handläggningstiderna. Dessa har blivit lite längre, i synnerhet för företagsstödens del. Var och en som ansöker om utbetalning kan själv påverka hur snabbt en ansökan om utbetalning handläggs.

– Jag hoppas att de sökande är noggranna när de fyller i sina ansökningar. Ofta måste en ansökan om utbetalning skickas tillbaka för tilläggsinformation på grund av bristfälliga eller oklara uppgifter, säger utbetalningssakkunnig Iida Vesterinen. 

Innan en ansökan om utbetalning lämnas in för myndighetshandläggning är det bra att fundera på om relationen mellan kostnader och projekt är uppenbar också för andra än dem som dagligen arbetar med projektet. Det är också bra att titta igenom det material som presenterades vid upptaktsmötet för att dubbelkolla att samtliga obligatoriska bilagor finns med. 

Tills vidare belastas utbetalnings- och granskningsenheten ganska lindrigt av att en ny programperiod har börjat. 

– Vi väntar på att utbetalningsandelarna i början av 2023 blir klara i EURA 2021-systemet. Därefter kan vi komma i gång med utbetalningar också för den nya periodens projekt, konstaterar Jukka T Raivio. 

Mer information: 

Jukka T. Raivio
Utbetalnings- och kontrollenhetens chef
tfn. 0295 036 092
jukka.raivio(at)ely-keskus.fi

Västra Finland