Hoppa till innehåll

Regionala ESF+-utlysningar för det särskilda målet 5.1 Skyddsnät för de ungas framtid-utvecklingsprojekt har inletts den 22 maj 2023 Duplicera 1 Duplicera 1

Utgivningsdatum 27.2.2024 11.30
Pressmeddelande
Aviseringsbild.

I prioriteringsområdet 5. Finland av sociala innovationer särskilda mål 5.1 stöds livssituationen och förmågan att klara sig hos barn och unga som omfattas av barnskyddet samt särskilt barn och unga som placerats utanför hemmet. Målet är att utveckla lättillgängliga stödåtgärder och tjänster som utgår från barns och ungas behov och som produceras lokalt genom att lyssna på barn och unga.

Ansökningstiden för projekt inom det särskilda målet är gemensam för alla NTM-centraler som fungerar som förmedlande organ under tiden 22.5.–2.10.2023. Närmare information om utlysningarnas innehåll finns i utlysningstexten som publicerats i tjänsten EURA2021:

Fyra strategiska mål och prioriteringar har ställts upp för de regionala utvecklingsprojekten:

  • minskning i placeringen av barn i åldern 13–17 år genom högkvalitativa och effektiva stödåtgärder, arbetsmetoder och tjänster i vardagen inom barnskyddets öppenvård så att de tillgodoser barns och familjers behov,
  • stöd för hela familjen, särskilt föräldraskapet, i samband med omhändertagandet, under omhändertagandet och vid hävningen av omhändertagandet samt i andra övergångsskeden för att familjens interaktion ska bli starkare och ingen ska bli ensam,
  • omorganisering av eftervården till ett sektorsövergripande stöd för övergång till vuxenlivet så att alla unga ska har färdigheter att klara sig på egen hand och enligt sina mål söka sig till utbildning och arbetsliv,
  • utveckla och förnya det systematiska samarbetet mellan barnskyddets vård utom hemmet och det övriga serviceväsendet så att det på ett effektivt och långsiktigt sätt kan åtgärda de psykiska problem och missbruksproblem som barn i fosterhem har.

Centralt i det särskilda målet 5.1 är sociala innovationer och möjliggörandet av dem i projektverksamheten. Av de projekt som söks förutsätts ett innovativt utvecklingsgrepp och förtrogenhet med sociala innovationer och deras utvecklingsprocess. Sociala innovationer är i fråga om de ungas skyddsnät samhälleliga, sociala till sina metoder och har ett brett samband med barnens, de ungas och familjernas vardag. De är nya, fungerande idéer som hjälper till att hitta lösningar på samhällets behov och problem. De har en positiv inverkan på samhället och de skapar nya interaktionsrelationer.

Samordningsprojektet SOILA (Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa - koordinaatiohanke) som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd, Pesäpuu ry och Centralförbundet för Barnskydd rf stöder de finansierande NTM-centralerna samt regionala projekt för att uppnå målen för det särskilda målet.

Informationstillfälle om utlysningen ordnas på distans enligt storområde enligt följande (Microsoft Teams):

Västra Finland 5.6.2023 kl. 13–15.30
Östra Finland 7.6.2023 kl. 9–11.30
Södra Finland 8.6.2023 kl. 13–15.30
Norra Finland 14.6.2023 kl. 9–11.30

​​​​​​​Närmare information om informationstillfällena finns i avsnitten Aktuellt i varje storregion.

 
Ytterligare information om ansökan ges av:

NTM-centralen i Norra Österbotten (storområdet Norra Finland)
Verna Piirainen, tfn 0295 039 063
Ville Mehtälä, tfn 0295 038 230
Liisa Irri, tfn 0295 037 052

NTM-centralen i Södra Savolax (storområdet Östra Finland)
Niina Suorsa, tfn 0295 026 606

NTM-centralen i Tavastland (storområdet Södra Finland)
Iida Partanen, tfn 0295 025 241

NTM-centralen i Mellersta Finland (storområdet Västra Finland)
Minna Koivukangas, tfn 0295 022 762
Anna Jaurakkajärvi, tfn 0295 024 129

E-postadresserna har formen [email protected]

Samordningsprojektet SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (frågor om projektens innehåll)
Tanja Hirschovits-Gerz, projektchef, tfn 029 524 7954, e-posten har formen [email protected]

Norra Finland Riksomfattande