Hoppa till innehåll

Nationell projektutlysning: Att främja matchning och identifiera dolda arbetstillfällen

Utgivningsdatum 4.12.2023 9.42
Pressmeddelande
Riksomfattande utlysning att främja matchining och identifiera dolda arbetstillfällen ESF+ öppen 1.12.2023–16.2.2024, EU flaggan med text Medfinansieras av Europeiska unionen.

I denna projektutlysning ska utvecklingsåtgärderna fokuseras på att främja matchning, kartlägga arbetsgivarnas servicebehov och identifiera de ännu inte identifierade arbetstillfällen som finns i företagen.

Åtgärderna förväntas stödja den privata och offentliga sektors samverkan och breda partnerskap i enlighet med regeringsprogrammet. 

Utvecklingsåtgärder bör ta hänsyn till regional specificitet, regionala särdrag och framväxande sysselsättningsområden.  Den goda praxis och de modeller som utvecklats i projekten bör kunna tillämpas på framtida sysselsättningsområden. Utvecklingsverksamheten bör återspegla samarbetsstrukturer som stöder sysselsättningsområdenas verksamhet, med beaktande av arbetsgivarkundernas och personkundernas behov.

Utlysningen söker mer än en projektgenomförare, vars verksamhetsområde tillsammans täcker flera sysselsättningsområden. Ansökningarna bör särskilt uppmärksamma det transregionala samarbetet.

Ansökan är rikstäckande och är öppen till 16.2.2024

Läs mer och ansöka: Utlysningsannons (eura2021.fi)

För mer information om projektansökningsprocessen:

Finansieringsexpert Satu Tuimala, NTM centralen i Mellersta Finland, tfn. 0295 024 019, e-post har formatet fö[email protected] 

Riksomfattande