Hoppa till innehåll

Mot ett klimatneutralt Finland – Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 -programm påskyndar den gröna omställningen

Utgivningsdatum 6.4.2023 11.37
Pressmeddelande

Var går vi i den gröna omställningen? Hur kombinerar man riksomfattande och landskapens mål och prioriteringar? Vilka teman är aktuella just nu när det gäller energieffektivitet, cirkulär ekonomi och anpassning till klimatförändringen?

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 –program erbjuder många verktyg för att främja den gröna omställningen, men hur kan de utnyttjas effektivt? Vi samlas för att tillsammans komma med idéer om hur vi kan omvandla målen till bra projekt!

Arbets - och näringsministeriet och miljöministeriet ordnar tisdagen 2.5.2023 kl. 12-16 i Paasitorni i Helsingfors en temaeftermiddag Mot ett klimatneutralt Finland – Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 -programm påskyndar den gröna omställningen.

Temaeftermiddagen är framför allt avsedd för experter från landskapsförbunden och närings -, trafik - och miljöcentralerna samt för intressentgrupper som deltar i övervakningskommittén och den ordnas i första hand som ett närvaroevenemang. Programmet för evenemanget finns som bilaga. Inledningarna till evenemanget direktsänds och sparas på ANM:s Youtube-kanal.

Anmäl dig till evenemanget senast måndagen 17.4.2023 via denna länk.

Evengemangets program