Hoppa till innehåll

Med Fonden för en rättvis omställning lindras de negativa effekterna av minskad energianvändning av torv i Finland – förslag till program på remiss

Utgivningsdatum 27.6.2022 16.06 | Publicerad på svenska 27.6.2022 kl. 16.09
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber er lämna utlåtanden om förslaget till program för Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF), regionala omställningsplaner och tillhörande miljörapport. Genom fonden lindras de socioekonomiska och miljömässiga negativa effekterna av en koldioxidsnål omställning för EU:s regionala ekonomier och sysselsättning. I Finland inriktas finansieringen särskilt på förnyelse av näringsstrukturen och sysselsättningsfrämjande åtgärder i de områden som påverkas mest av minskad energianvändning av torv. JTF är en del av den helhet genom vilken Europeiska unionen strävar efter att uppnå sitt mål om klimatneutralitet före 2050. I Finland har fonden som mål att minst halvera användningen av torv som energikälla före 2030. Målet baserar sig på regeringsprogrammet.

Läs mer här.