Hoppa till innehåll

Livsmedelsverket öppnar den andra projektutlysningen för materiellt bistånd den 26.1.2024

Utgivningsdatum 8.1.2024 14.54
Koristeellinen

Livsmedelsverket öppnar den 26 januari 2024 en andra projektutlysning för materiellt bistånd som finansieras ur Europeiska socialfonden+ (ESF+). Åtta (8) miljoner euro har reserverats för de projekt som finansieras. Projektansökningar kan lämnas in av offentligrättsliga samfund och privaträttsliga juridiska personer, t.ex. organisationer, församlingar, kommuner eller välfärdsområden. I de projekt som finansieras strävar man efter att hjälpa dem som behöver hjälp på ett övergripande sätt. En mindre bemedlad stödmottagare erbjuds rådgivning i samband med att betalkortet lämnas ut bland annat i frågor som gäller hanteringen av vardagen. Betalkortet är värt 40 euro och kan användas för att betala nödvändiga livsmedel och basprodukter i dagligvaruhandeln. I projekten styrs dessutom stödmottagarna till sysselsättnings- och socialtjänster.

I projekten beaktas som primär målgrupp arbetslösa mindre bemedlade personer och personer som hör till deras hushåll. När de sökande fyller i ansökan ska de fästa särskild uppmärksamhet vid beskrivningen av kompletterande åtgärder och processen för betalkort samt vid projektgenomförarens och olika samarbetspartners roller. Beställs av de betalkortsleverantörer som deltar i Livsmedelsverkets tillståndsarrangemang, dessa är för närvarande Kesko Abp och S-gruppen. Endast betalkort som skräddarsytts för materiellt bistånd av kortleverantörer som deltar i tillståndsarrangemangen är stödberättigande. De valda projektansvariga får även 7 % ersättning för genomförande av kompletterande åtgärder samt 7 % för projektansvarigas administrativa kostnader utöver de direkta kostnaderna för betalkorten.

Det materiella biståndet är en del av åtgärderna i program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Under hela programperioden genomförs åtminstone tre projektansökningar i Finland. I den första projektansökan våren 2023 valdes Finlands Röda Kors, Pingstkyrkan i Finland och Gröna Oasen samt Kyrktjänsts och Norra Karelens välfärdsområdes grupprojekt till projektgenomförare.

Ansökningstiden för nya stödprojekt för materiellt bistånd är 26.1–25.3.2024. Ansökan görs i systemet EURA 2021 som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Användningen av EURA 2021-systemet förutsätter stark autentisering via Suomi.fi-identifikationstjänst samt fullmakter som berättigar till användning av EURA 2021-systemet.

Information om den andra projektutlysningen ordnas 25.1.2024 kl. 13–15 via Teams. Du kan anmäla dig till infotillfället via den här länken (Webropol). Ansökningsinfotillfället ordnas på finska.

Mer information:
Specialexpert Minna Talvitie, minna.talvitie(at)ruokavirasto.fi, 0295 204 844
Ledande expert Eveliina Viitanen, eveliina.viitanen(at)ruokavirasto.fi, 0295 205 166

Livsmedelsverkets webbplats:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/livsmedel/materiellt-bistand-ur-esf--fonden/

Strukturfondernas webbplats:
https://rakennerahastot.fi/sv/materiellt-bistand-ur-esf-fonden1

Riksomfattande