Hoppa till innehåll

Infomöte den 27 oktober 2022: tredje sektorns möjligheter till EU-finansiering

Utgivningsdatum 20.10.2022 18.27
Pressmeddelande
EU-flaggan

Att främja gemensamma europeiska värderingar är ett av Europeiska kommissionens främsta mål. Till dessa värden hör bland annat jämlikhet, att involvera det civila samhället, att utrota diskriminering, att bekämpa utsatthet, att erbjuda lika utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter och att stödja säkerheten och den europeiska kulturen.

Vid ett informationsmöte som ordnas av den nationella EU-finansieringsrådgivningen bekantar man sig på ett täckande sätt med de finansieringsmöjligheter som EU erbjuder för att lösa samhälleliga utmaningar och förverkliga europeiska värderingar. Utöver info-delen har det vid evenemanget reserverats tid för nätverksbildning med potentiella projektpartner.

Ytterligare information och anmälan: EU-RAHOITUSNEUVONTA