Hoppa till innehåll

Info för Västra Finland om företagsfinansiering våren 2022

Utgivningsdatum 19.5.2022 11.10
Länsi-suomen EAKR-yritysrahoitusinfot kevät 2022: 28.4. klo 13-14, 17.5. klo 13-14, 14.6. klo 10-11. Ruotsiksi 25.5. klo 13-14.30. Logot: EU:n lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama. ELY-keskuksen logo.

Är det jobbigt att förstå sig på den invecklade företagsfinansieringen? Du vill kanske ansöka om finansiering för ditt företag men vet inte var du ska börja? Vad då, ERUF? Välkommen att bekanta dig med understödet för utvecklande av företag och hur du ansöker – och välkommen till rådgivningstjänsten för små och medelstora företag!

NMT-centralen i Mellersta Finland erbjuder våren 2022 info om ERUF-företagsfinansiering.

Svenskspråkig information ges vid ett tillfälle:

Därtill ordnas tre finskspråkiga ERUF-informationsträffar med samma innehåll:

Mer information om dessa arrangemang, om programmet och om hur man anmäler sig finns på evenemangssidan – länkarna ovan!

De finskspråkiga träffarna har alla samma innehåll så du kan välja den som bäst passar din kalender.

Infoträffarna ordnas via Teams. Alla intresserade får plats.

Informationsträffarna om företagsfinansiering spelas inte in men presentationsmaterialet publiceras på vår webbsajt efter varje träff.

Anmälningar till den första informationsträffen tas emot nu!
Anmäl dig: Anmälningsblankett (webropol.fi) 
Anmälningstiden upphör ti 24.5.2022.

Välkommen!

Västra Finland