Hoppa till innehåll

Idésökningen för Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen har nu offentliggjorts

Utgivningsdatum 31.10.2022 7.00 | Publicerad på svenska 3.11.2022 kl. 10.21
Pressmeddelande

En idésökning för tiden 31.10–2.12.2022 har inletts i det riksomfattande temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen. Delta i idésökningen via länken ”Presentera din projektidé” (nedan).

I det första skedet ombes sökande att presentera sina projektidéer kortfattat på en frågeblankett. Idén ska vara lämplig för finansiering i det riksomfattande temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen. Dessutom ska idén vara förenlig med det specifika målet 4.2 Ny kompetens för arbetslivet i insatsområde 4. Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland.

De lämnade projektidéerna behandlas i beredningsgruppen för det riksomfattande temat och utlåtanden kan begäras om dem även av andra behövliga experter. Skriftlig respons skickas per e-post om alla projektidéer som lämnats under det första skedet av ansökningen under januari 2023.

Ett informationstillfälle om idésökningen ordnas onsdag 9.11.2022 kl. 9.30–11.00 på distans. I informationstillfället ingår även bland annat en presentation av temats samordningsprojekt Luova verkko samt en översikt av arbets- och näringsministeriets färdplan för kreativ ekonomi.

Ytterligare information:


NTM-centralen i Tavastland
Minna Taipale
Finansieringsexpert
Finansieringsenheten
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
tfn 0295 025 106

Undervisnings- och kulturministeriet
Kirsi Kaunisharju
Kulturråd
Ansvarsområdet för strategisk ledning
Kultur- och konstpolitiska avdelningen
kirsi.kaunisharju(at)gov.fi
tfn 0295 330 144

Riksomfattande